ضرورت توجه ویژه به جایگاه خبرنگاران در آمل/یادداشتی از میلاد رمضانی خبرنگار و فعال رسانه ای

میزهای خدمت در آمل سال به سال فردی جدید را به خود احساس کرد که هرکدام با تفکری جدید به انجام رسالت پرداختند اما همانند پیشینیان خود دردهای بی صدای خبرنگاران را حس نکردند و این مشکلات سال هاست که همچنان پابرجاست و گویی هیچ اقدام و برنامه ای برای رفع آن انجام نخواهد شد.

بیچاره کارگران معدن چه غریبانه در اعماق معدن خفتند

یادداشتی از محمد فلاح کوسه رز / بیچاره کارگران معدن گلستان چه غریبانه در اعماق معدن خفته اند و شبکه های صدا سیما تنها با یک گزارش نصف و نیمه خبر رو دادند

«دشواریهای آموزش صحیح موسیقی در جامعه ایران»

حميد توكلی_ مدرس و نوازنده پيانو_ كارشناس موسيقی

حاکمیت حقوق شهروند

حاکمیت حقوق شهروند

زیانهای جامعه دراثرفروپاشی خانواده

استاد عبدالله ذبیح زاده¬

12345678910...