مازندران روی خط پیری!

در حال حاضر به دلایل و مشکلات اقتصادی یا جوانان تن به ازدواج نمی دهند یا اگر هم ازدواج کنند فکر بچه دار شدن را از خود تا سال ها دور می کنند.

12345678910...