نفوذ همین یقه سفیدها باعث شده که یک دهه مسئولان ما برای مکان زباله اندرخم یک کوچه اند و دست به هر زمینی می زنند یا بخاطر منافع سیاسی بر زمین می ماند و یا در بازی های بروکراسی گم می شود.

کمال آنلاین : عمارت امروز چون آتشنشانی فعال هر لحظه می تواند به سرش بزند و با یک رانش، با یک انفجار چون بمب اتمی برای شهر باشد، غده‌ای بدخیم که 36 سال است در جان سلامتی مان تنیده است و روز به روز وخامتش بیشتر می شود و این طلای سیاه امروز بلای سیاهی بر سر شهروندان نه تنها آمل بلکه استان شده است.

زباله ها سالهاست در آمل تبدیل به ابرچالش شده اند، این سمبل بی توجهی، امروز صدای مسئولین را هم درآورده است و به جای وقت خریدن بفکر چاره کار شده اند، اما چه سود که دستهای با نفوذی نمی گذارند معضل عمارت حل شود.

غده سرطانی که شیرابه هایش ریشه های سلامتی شهر را خشکانده‌اند،  در حالی که تا دیروز زباله های این شهرستان و شهرهای اطراف چون محمودآباد و فریدنکنارو روستاهای اطراف بر سر آمل هوار می شد و کسی از خود نمی پرسید مرزهای جغرافیا یعنی چه؛ چرا که ما اهل یک استان هستیم و مشکلات و معضل ها کیلومترشمار ندارند.

این دور از انصاف است که نفوذ سیاست، پای برگه های ویزیت چند صد انسان را امضا کند، امروز رد پای همین بازی های سیاسی برای زباله‌ها را می توان در درمانگاه آرین و نگاههای ناامید بیماران سر تراشیده دید که به هیچ چیز جز سلامتی فکر نمی کنند.

نفوذ همین یقه سفیدها باعث شده که یک دهه مسئولان ما برای مکان زباله اندرخم یک کوچه اند و دست به هر زمینی می زنند یا بخاطر منافع سیاسی بر زمین می ماند و یا در بازی های بروکراسی گم می شود.

جناب آقای پولادی

هرچند نگارنده قصد ندارد تا درخصوص مسایل دیگر که از گذشته ها وجود داشته سخنی به میان بیاورد وبراساس نظارت کارشناسان سازمان شهرداری های کشور وبازدیدهای مکرری که صورت گرفته از چند نقطه  مورد نظر قراردادند که بهترین گزینه را منال درنظر گرفتند‌

متاسفانه با بی تدبیری مدیران گذشته در استان وشهرستان خوب دفاع نکردند که به خاطر مسایل سیاسی ورودربایستی از بیان حقایق طفره رفتن واین مشکلات سال به سال افزودن تر شده وفقط مدیران درحد شعار بحث زباله آمل پیش می کشیدند وبعد به فراموشی می رفت.

حال که وضعیت بحرانی زباله درکنار سد هرازباعث شده که دکتر رییسی ریاست جمهوری خود ورود پیداکند که جای بسی خوشحالی است که شاید با مهلت 15 روز دادن وبا پیگیرهای مجدانه استاندار مازندران ومسئولین استانی وشهرستانی ونماینده مردم شهرستان آمل درمجلس زمین سایت زباله آمل حل بشود

جناب آقای پولادی

شما به عنوان فرماندار شهرستان نور که بنا به پیشنهاد استاندار به سمت منصوب شدید وپیش داوری شما درخصوص زمین منال بسیار نسنجیده بود که شاید اگر حکم براین باشد که زمین منال مورد تائید قراربگیرد شما می توانید درمقابل تصمیم ریاست محترم جمهور بایستید ؟!

جناب فرماندار

این حرف شما زیبنده نبود که بیائید که من اجازه چنین کاری را در زمین منال نمی دهم شاید اطلاع ندارید که حداقل بیشتر مردم مناطق خیابان شیخ فضل الله نوری از شهروندان فهمیم نوری هستند که سکونت دارند وبه عنوان یک شهروند آملی محسوب می شوند وحتی در انتخابات شورای شهر ویا مجلس حضوری فعال دارند که فرد با پسوند نوری درانتخابات برای کرسی شورا ومجلس می آید ؟

تاسف براین است که خود بستگان حضرتعالی اکثریت درشهرستان آمل ساکن هستند واین موضع گیری چه معنایی دارد !که شهرداری آمل بیاید وآملی ها و نوری ها را سوا بکند که زباله نوری را جمع نکند درحالی که درهمان شهر نور آملی های عزیز هم سکونت دارند .

آقای پولادی

احداث سدهراز از 5 شهر مازندران از آب آن برای کشاورزی وآشامیدنی استفاده می کنند وپس از راه اندازی آملی ها بیایند و بگویند که 4 شهر دیگر حق استفاده ازاین آب را ندارند ؟!واقع حرف نسنجیده زده می شود

ویا اینکه در شهرک صنعتی چمستان اکثریت باتفاق سرمایه گذاران آملی که درامر تولید فعالیت دارند و جوانان بیکار آن منطقه دراین شهرک ها مشغول بکار هستند پس بیایند آملی ونوری بگویند ؟!

آقای پولادی عزیز

متاسفانه استان مازندران بخاطر اینکه آملی ، بابلی ، ساروی و... گفتند باعث شد که مازندران از خیلی جهات پیشرفت نکند ؟ چرا باید مدیران ما اینگونه برداشت داشته باشند که اگر پیشرفتی دراستان صورت بگیرد بنام فلان شهر نوشته می شود واقعا این خیالات باعث شد که حل معضل زباله چندین ساله خود ریاست جمهور ورود پیدا کند

باری هر نقطه ای که کارشناسان تشخیص بدهند ومورد قبول مسئولین باشد را قطعا مورد قبول واقع خواهد شد شما هم زیاد سخت نگیرید برادر عزیز