مجهزترین بخش دیالیز مراکز درمانی استانهای شمال کشور به همت گروه بیمارستانی تخصصی وفوق تخصصی شمال آمل افتتاح شد.