کمال آنلاین / حداقل تعهد اجباری در بیمه نامه شخص ثالث چه میزان است؟ بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه باید بتواند در هر زمان در بخش «خسارت بدنی» حداقل دیه یک فرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش «خسارت مالی» حداقل معادل 5/2 درصد تعهدات بدنی را جبران کند. شرکت بیمه مکلف است با دریافت حق بیمه اعلام شده، با دارنده وسیله نقلیه قرارداد بیمه حداقل با این میزان تعهدات منعقد کند.

نرخ و حق بیمه شخص ثالث چگونه تعیین می شود؟ رقم حق بیمه به طور معمول متناسب با ریسک هر وسیله نقلیه و نرخ های تعیین شده در آیین نامه های آن و دیگر ضوابط ابلاغ شده بیمه مرکزی، از سوی شرکت بیمه دریافت و برای همان وسیله نقلیه بیمه نامه صادر می شود. درصورت وقوع حادثه منجر به خسارت احتمالی جانی و مالی از سوی وسیله نقلیه دارای بیمه نامه به اشخاص ثالث، «خسارت وارده از محل بیمه نامه مسبب حادثه پرداخت می گردد».

چرا هر سال حق بیمه شخص ثالث تغییر می کند؟ حق بیمه شخص ثالث، متناسب با تعهدات پرداخت خسارت بدنی (دیه) و مالی که شرکت بیمه (بیمه گر)، در مقابل خریدار بیمه نامه (بیمه گذار) بر عهده می گیرد تعیین می شود.

آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟ حق بیمه در«بیمه اجباری شخص ثالث» متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند. این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند افـزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه که بیمه ای اختیاری است، حق بیمه متناسب با قیمت خودرو تغییر می کند.

بیمه حادثه راننده که با بیمه شخص ثالث صادر می شود چیست؟ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موتوری دچار زیان های بدنی و مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه. شرکت بیمه، هنگام صدور بیمه نامه شخص ثالث، بادریافت حق بیمه حوادث راننده، خود راننده را هم تا حد دیه ماه حرام تحت پوشش بیمه حوادث قرار می دهد.

حق بیمه حوادث راننده چقدر است؟ نرخ حق بیمه حوادث راننده در آیین نامه ابلاغ شده به شرکت های بیمه تعیین شده است.

نداشتن بیمه شخص ثالث برای دارنده وسیله نقلیه چه مشکلاتی ایجاد می کند؟ نداشتن بیمه نامه برای وسیله نقلیه خلاف قانون است. پرداخت تمام خسارت های جانی(دیه) و مالی بر عهده راننده مقصر بوده و ممکن است که زندانی شود.

هر موقع که بخواهد بیمه شخص ثالث بخرد، باید علاوه بر حق بیمه جدید، حق بیمه روزهایی را هم که وسیله نقلیه او بیمه نداشته (حداکثر یک سال) بپردازد.

اگر وسیله نقلیه بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و تصادف هم نکند، مشکل چیست؟ داشتن بیمه نامه شخص ثالث برای همه وسایل نقلیه موتوری (موتورسیکلت و انواع خودرو) اجباری است.

حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.

مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه وسایل نقلیه بدون بیمه نامه را متوقف و راننده متخلف را ملزم به پرداخت جریمه می کنند.

وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از چه خدماتی محروم می شوند؟ ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی، سازمان ها و نهادهای مرتبط با حمل و نقل ممنوع است و ثبت معامله این وسایل نقلیه امکانپذیر نیست.

علت فروش بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات بیشتر از دیه ماه حرام چیست؟ زمانی که حادثه رانندگی همراه با خسارت جانی باشد ممکن است مراحل تشکیل و تکمیل پرونده در دادگاه به طول بینجامد و یا حادثه در اواخر سال باشد. با توجه به اینکه پرداخت دیه بر اساس رأی دادگاه به اصطلاح یوم الاداست و همچنین با توجه به اعمال تغییر هر ساله نرخ دیه از سوی قوۀ قضائیه، در صورتی که پوشش تعهدات جانی بیمه نامه بیشتر از دیه در ماه های حرام باشد، امکان پرداخت برای شرکت بیمه تا میزان تعهدات خریداری شده وجود دارد و دیگر نیازی به پرداخت مابه التفاوت توسط بیمه گذار نیست. البته به شرطی که میزان خریداری شده با نرخ دیه در سال جدید برابر و یا بیشتر از آن باشد.

آیا می توان هنگام فروش وسیله نقلیه، تخفیفات بیمه نامه شخص ثالث را به خودرو جدید انتقال داد؟ با توجه به تبصره ماده 12 مصوب هیئت محترم وزیران، در صورتی که تقاضای بیمه گذار قبل از تاریخ انتقال بیمه نامه باشد، امکان انتقال تخفیفات به خودروی جدید وجود دارد.

آیا در بیمه نامه شخص ثالث هزینه های درمانی نیز پرداخت می شود؟ براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را بدون دریافت وجه پذیرش نماید. برای این منظور شرکت های بیمه از محل بیمه نامه شخص ثالث 10 درصد عوارض به وزارت بهداشت می پردازند.

آیا می توان از بیمه نامه شخص ثالث به عنوان وثیقه در دادگاه استفاده کرد؟ به گزارش سایت تامین آرامش؛ در صورتی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه معتبر داشته و باعث خسارت بدنی به شخص ثالث شود، مراجع قضائی و دادگاه ها می توانند آن را به عنوان وثیقه بپذیرند.