مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم به نحو شایسته در شهرستان آمل برگزار می شود