همزمان با هفته قوه قضائیه اولین جلسه مشترک در دفتر انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان آمل برگزارشد

کمال آنلاین : همزمان با هفته قوه قضائیه اولین جلسه مشترک ریاست دادگستری ، دادستان آمل ، شهردار ، اعضای شورای شهر ، رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی آمل ، رئیس انجمن کارگران ساختمانی آمل ، شهرداران مناطق ، معاونین شهردار با اعضای هیئت مدیره انبوه سازان مسکن وساختمان آمل دردفتر انجمن برگزارشد .

همراهی وهمدلی با مدیران شهری درجهت داشتن شهری پویا وآباد جزو اصول اولیه انجمن می باشد

دراین نشست مهندس جهانگیر آذری مدیرعامل انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان آمل با گرامیداشت سالروز شهادت دکتر بهشتی و72 تن از یارانش وهفته قوه قضائیه با بیان اینکه قبل ازاینکه انبوه ساز وسازنده باشیم شهروند آمل هستیم گفت : همراهی وهمدلی با مدیران شهری درجهت داشتن شهری پویا وآباد جزو اصول اولیه انجمن می باشدکه گواه این مدعی شورای اسلامی وشهردار جهادی می باشد

.

وی با تاکید براینکه تاخیر درتهیه طرح تفضیلی وجامعه شهر یکی از مشکلات عدیده شهر آمل می باشد ادامه داد متاسفانه قوانین شهری درآمل بروز نشده وتاخیر در تهیه طرح تفضیلی وجامعه متوجه دولت ومشاور طرح می باشد که تقاضا داریم به عنوان یک موضوع مطالبه گری از سوی ریاست دادگستری مورد پیگیری قرارگیرد .

 مدیرعامل انجمن انبوه سازان مسکن وساختمان آمل خاطرنشان کرد : شکایت همسایگان از پروزه های دردست احداث درشهر آمل به یک اپیدمی تبدیل شده ومشکلات فراوانی رابرای سازنده ها وشهرداری ایجاد کرده وبا توجه به اهمیت ساخت وساز در چرخه اقتصاد خرد محلی واشتغالزائی درآمد عمومی خواستار توجه بیشتر دستگاه قضا به این موضوع هستیم .

ایجاد شورای حل اختلاف مختصی مسکن دردادگستری

 مهندس آذری خواستار ایجاد شورای حل اختلاف مختصی مسکن را خواستارشدند و ادامه داد : با تشکیل شعبه حل اختلاف مسکن بسیاری از شکایت ها درحوزه مسکن با صلح وسازس به پایان می رسد واز تعداد پرونده های مطروحه دردادگاهها کاسته می شود

.

اعضای انجمن انبوه سازان کارآفرین وسرمایه گذار هستند

 درادامه نشست مهندس نواب طاهری اطاقسرا عضو هیئت مدیره ومسئول کمیته آموزش انجمن درخصوص اقدامات صورت گرفته در ایجاد کمیته های آموزشی ، فنی ومهندسی ، کمیته حقوقی ، کمیته HSE ( ایمنی ) ، کمیته ورزش وغیره اشاره کرد اظهارداشت : اعضای انجمن انبوه سازان کارآفرین وسرمایه گذار هستند که عمدتا بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود رااز طریق بانک ها تامین می کنند وبانک ها با محدود کردن پرداخت وام و حداعتباری عملا عرصه رابرای فعالیت های اقتصادی قشر سازنده بسیار سخت نموده ونقضان درتامین مالی پروژه زمینه تعطیلی وبیکارشدن کارگران وخسارت های اقتصادی به شهر می شود

.

 وی با اشاره به اینکه انبوه سازان کارخانه های سیارهستند که درگوشه وکنار شهر واستان به تولید اقدام می کنند وبایستی مورد حمایت قرارگیرند گفت : بوروکراسی حاکم برنظام مهندسی خسته کننده است وزمان طولانی خروجی نظام سبب راکد ماندن سرمایه سازنده ودرنهایت زیان ده شدن پروژه خواهدشد .

 مهندس نواب ضمن قدردانی از همراهی شورای اسلامی ، شهرداری وانجمن صنفی کارگران ساختمان  افزود : خوشبختانه از زمان فعالیت کارگروه ایمنی آمار حوادث ساختمانی درشهرستان آمل منفی شده است

.

تلاش برای کاهش زمان صدور خروجی پرونده ها درنظام مهندسی

 درادامه نشست دکتر مسعود نژاد رئیس نظام مهندسی آمل باقدردانی از تلاش وزحمات انجمن انبوه سازان درجهت ساخت ساختمان های مقاوم در شهر آمل با اشاره به زمان برشدن پرونده ها درنظام گفت : خروجی نظام با توجه به مسایلی مانند زمان بر شدن آزمایش مکانیک خاک می باشد ونظام مهندسی تمام تلاش خود را برای کاهش زمان صدور خروجی انجام خواهد داد .

وی با تاکید بر ادامه فعالیت کارگروه ایمنی خاطرنشان کرد : از پیشنهاد مدیرعامل انجمن انبوه سازان آمل درخصوص اختصاص شعبه حل اختلاف مسکن در دادگستری استقبال می کنیم

.

ورود جدی دستگاه قضائی از بکارگیری اتباع بیگانه

 مهندس مسلم مکاری رئیس انجمن کارگران ساختمانی ونائب رئیس شورای شهر آمل باقدردانی از انجمن انبوه سازان درخصوص برگزاری این جلسه گفت: درشهرآمل حدود 10 هزار کارگر ساختمانی داریم که ایجاد شغل برای این عزیزن از مهمترین مشغله های انجمن کارگری ساختمان می باشد .

 وی درخصوص بکارگیری وغیرقانونی اتباع بیگانه اشاره کرد و افزود : ازدستگاه قضا با ورود جدی وبرخورد را خواستاریم

.

 نائب رئیس شورای شهر آمل درخصوص ساخت ایستگاه کارگران فصلی درآمل خاطرنشان کرد : به همت شورای اسلامی وشهرداری ایستگاه کارگران فصلی که مجهز به تاسیسات گرمایشی وسرمایشی می باشد درحال ساخت می باشد که می تواند گامی درراه تکریم وساماندهی کارگران ساختمانی باشد .

انتقاد از طولانی شدن کمیسیون ماده پنج استانداری

مهندس احمد محمدی رئیس شورای اسلامی شهر آمل با انتقاد از طولانی شدن کمیسیون ماده پنج استانداری گفت : معطل ماندن یک پروژه بیش از 8ماه به خاطر کمیسیون ماده پنج ضرر برای سازنده شهر می باشد

.

وی درخصوص طرح تفضیلی شهر آمل اشاره کرد : طرح تفضیلی آمل مربوط به سال 85 می باشد که بیش از 8 سال از انقضای آن می گذرد وبا توجه اینکه هنوز طرح جامع جدید شهر مصوب نشد وبا این زوند تا پنج سال دیگر هم طرح تفضیلی آمل مصوب نخواهدشد واین خسران یزرگی برای توسعه شهر واستفاده از قوانین به روز شده برای ساخت وساز شهر می باشد .

رئیس شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به تصویب بلند مرتبه سازی برای مازندران وشهرآمل خاطرنشان کرد : مازندران  قطب کشاورزی می باشد وبلندمرتبه سازی می تواند گامی باشد برای جلوگیری از هدررفت زمین های کشاورزی باشد

تعامل خوب شهرداری با انبوه سازان

مهندس علی داودی شهردار آمل با بیان اینکه بیش از 90 درصد شاکیان کسانی هستند که خودشان ساختمان ها را با خلاف ساختند گفت : این افراد کسانی هستند که در  ساختمان ها  رای ماده صدگرفتند ولی اکنون درساخت ساختمان مجاور باطرح شکایت مانع از کار می شوند  واین رفتار به صلاح شهر وجریان اقتصادخرد محلی نمی باشد

.

شهردار آمل  وی خواستار ارائه راهکار و ورود جدی مدیران شهری ودستگاه قضا برای حل این مشکل شدند .

 وی ضمن قدردانی ازتلاش ها وزحمات اعضای انجمن انبوه سازان در تعامل با شهرداری اظهارداشت : از ابتدای مسئولیتم درشهرداری همواره به دنبال تعامل با انبوه سازان برای توسعه زیرساخت شهر وآبادانی شهر بودم ومعتقدم باهمدلی وهمکاری این عزیزان صاحب شهری آباد تر وزیباتر خواهیم بود ودرچارچوب قوانین حرکت کنیم

.

قدردانی ازتلاش انجمن انبوه سازان آمل درایمنی کردن ساختمان ها

دکتر علی طالبی دادستان عمومی وانقلاب آمل با تاکید بررعایت قوانین وضوابط شهری گفت : دادستانی نمی تواند خلاف قانون را توصیه کند ولی تلاش ولی تلاش خواهم کرد برای مشکلاتی که مطرح شده راه حلی طرح شود تاموانع ازراه تولید کننده برداشته شود .

وی برممنوعیت بودن استفاده از اتباع بیگانه درمازندران عنوان داشت : قطعا این مسئله دردستور کار قرارخواهدگرفت .

دادستان عمومی وانقلاب آمل با قدردانی ازتلاش انجمن انبوه سازان آمل درایمنی کردن ساختمان ها گفت : ایمنی درکارگاه های ساختمانی بحث پیشگیری از وقوع جرم است و با تشکیل کارگروه دربحث شن وماسه به جد به دنبال استاندارد سازی معادن شن وماسه هستیم

.

**استقبال دادگستری از تشکیل جلسات برای رفع مشکلات انبوه سازان

 درادامه نشست حجت الاسلام دکتر باقریان ریاست دادگستری شهرستان آمل ضمن استقبال از تشکیل  چنین جلساتی برای رفع مشکلات گفت : مدیران شهری نباید نسبت به مسایل مطرح شده بی تفاوت باشند ووظیفه مسئولان تسهیل درمسیر تولید کنندکان می باشد وماباید با اتکا به قوانین تمامی تلاش خودرا برای آسان سازی صدور مجوزها ی مورد نیاز درصنعت ساختمان به کار ببندیم واینکار بدون حمایت همگان مسیر نخواهد بود

.

 وی تاکید کرد : باید طوری کارکنیم تا ضمن پیشبرد خواسته های انبوه سازان به دیگران هم ضرری نرسد واهداف مدنظر شهری هم به پیش برود .

وی درپایان عنوان کرد : بنده وظیفه دارم تمام تلاش خود رابرای شهرستان آمل انجام بدهم ودرسطح استان پیگیر ومظالبه گر خواسته های بحق باشیم