برای دور دوم سفر ریاست‌جمهوری به استان مازندران، اعتبار جدید پیش‌بینی شده‌است.

اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در دور دوم سفر هیأت دولت به مازندران
 
محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: برای دور دوم سفر ریاست‌جمهوری به استان مازندران، ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید پیش‌بینی شده‌است. 
 
پروژه‌های جدید نهضت ملی مسکن، هزار تخت بیمارستانی جدید، پارک بزرگ ۵۰۰ هکتاری ساری و سد گلورد از جمله طرح‌هایی است که با حضور رئیس‌جمهوری در این سفر به بهره‌برداری می رسد.