هفتمین نشست دبیرخانه مشورتی معاونین خدمات شهری شهرداری های منطقه 5 به میزبانی شهرداری آمل برگزار شد

هفتمین نشست دبیرخانه مشورتی معاونان خدمات شهری شهرداری های منطقه 5 کشور به میزبانی شهرداری آمل برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات وروابط عمومی شهرداری آمل، دراین نشست که معاونان خدمات شهری شهرداری آمل ، بابل، قائمشهر، گرگان، بجنورد، سمنان، رشت، گنبد، شاهرود، اردبیل، ارومیه، خوی وتبریزحضور داشتند، درموضوع های مختلف از جمله آتش نشانی، پسماند ، فضای سبزشهری، زیباسازی، مدیریت بحران صحبت و در راستای بهبود وضعیت فعلی و ارتقاء سخت افزاری ونرم افزاری این حوزه ها بحث وبررسی شد.

احمد محمدی رییس شورای اسلامی شهر آمل دراین نشست به اهمیت ونقش آفرینی سازمان ها وواحدهای زیرمجموعه معاونت خدمات شهری درشهرداری ها اشاره کرد وگفت، اگر روزی فعالیت های حوزه خدمات شهری ازجمله مدیریت پسماند وجمع آوری زباله ها، نظافت ورفت وروب، فضای سبزشهری ، آتش نشانی ، مدیریت بحران، آرامستان ها ودیگر واحدهای زیرمجموعه  درشهرها  متوقف شود بسیار آسیب رسان خواهد بود.

وی با بیان اینکه برگزاری این نشست ها باعث همفکری، تبادل راهکارهای وانتقال تجربه های موفق وکارگشا بین شهرداری های این منطقه خواهد شد، در سالهای گذشته با ورود پیمانکاران درمدیریت نیروی انسانی به شهرداری ها و حذف سازمان عمران با کارآیی زیاد در شهرداری ها باعث آسیب زیادی شده،که به پیگیری های جدی شورای اسلامی شهرآمل در سطح استانی وملی، به تدریج دربرنامه برای تبدیل وضع نیروهای حجمی وشرکتی به قراردادی شهرداری و کم کردن پیمانکاران در این بخش هستیم.

رییس شورای اسلامی شهرآمل همچنین بر بازطراحی درکاشت گونه های درختی متناسب با اقلیم هرمنطقه وبومی سازی فضای سبزشهری واختصاص امکانات مالی وماشین آلات مورد نیاز برای تجهیز شهرداری های استانهای شمالی به امکانات به روز برای حوادث در ساختمانهای بلندمرتبه تاکید کرد.

** تفویض اختیارات از سازمان شهرداری ها به شهرستانها

حسن مجیدی کیا عضو شورای اسلامی شهر آمل هم دراین همایش به مزیت های برگزاری نشست های منطقه ای درحوزه های مختلف شهری اشاره کرد وگفت: ما بیشتر نیاز به تصمیمات ستادی در حوزه خدمات شهری داریم که با تداوم برگزاری این جلسات تصمیمات خوبی گرفته می شود.

وی افزود: درحال حاضر در مدیریت پسماند شهری ، ساماندهی وضعیت زباله و تجهیز شدن سازمان های آتش نشانی به امکانات به روز ازجمله اطفای حریق در ساختمان های بلندمرتبه  نیاز جدی است که یا از سوی سازمان شهرداری ها و وزارت کشورپشتیبانی قوی مالی شوند و یا راهکارهای اصولی برای ساماندهی وضعیت زباله ها و معضلات شهری اتخاذ ویا اینکه باید بخشی از امورات مربوطه وتصمیم گیری ها به استانها و شهرستانها تفویض اختیار شود.

مسئولیت اصلی ساماندهی زباله ها با شهرداری نیست

علی داودی شهردارآمل هم دراین نشست گفت، تشکیل این جلسات باعث می شود ، تا شهرداری ها ارتقا پیدا کنند و نیاز است تا از جلسات منطقه ای حمایت ویژه شود تا با تبادل افکاروتجربیات متقابل شهرداری ها به یکدیگر به نتیجه مورد نظر دست پیدا کرد.

وی افزود: درحال حاضر شهرداری ها تنها دستگاه اجرایی هستند که ۳۵۷ وظیفه دارند و ۲۴۱ وظیفه آن بروز است و تبیین سیاست های سازمان شهرداریها و وزارت کشور می تواند از دل چنین نشست هایی بیرون بیاید.

شهردارآمل همچنین با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولان در رده های مختلف شهری واستانی حتی  توجیه نسبت به قانون پسماند نیستند، تصریح کرد، براساس قانون مدیریت پسماند کشور، مسئول اصلی ساماندهی زباله  فقط  شهرداری ها نیستند و بسیاری از دستگاههای اجرایی نیز دخیل و مسئولیت مستقیم  دارند.

** اقدام های ویژه شهرداری آمل درحوزه خدمات شهری

محسن شیرسوار معاون خدمات شهری شهرداری آمل هم دراین نشست، از حمایت های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر برای توجه ویژه به حوزه خدمات شهری قدردانی کرد وگفت: حوزه عملکردی خدمات شهری  هم بسیار مهم وتاثیرگذار است که وهم اینکه همکاران ما دراین حوزه ها بی منت و به صورت شبانه روزی مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: در حوزه فضای سبزشهری، مدیریت بحران ، آتش نشانی ومدیریت پسماند اقدام های بسیار خوبی در سطح شهرآمل ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد، یکی از موضوع های مهم در حوزه ساماندهی سگهای بلاصاحب، شهرداری آمل با ایجاد یک سایت نگهداری ومراقبتی با لحاظ کردن جنبه های بهداشتی و امکانات لازم راه اندازی کرد و درحوزه جمع آوری زباله خشک توفیقات خوبی داشته است.