تاکنون کشت مکانیزه برنج در ۷۳ هزار و ۳۱۶ هکتار اراضی شالیزاری استان انجام شد.

کمال آنلاین : هادی باقری با اشاره به کشت برنج در ۱۰۵ هزار و ۸۶۶ هکتار اراضی شالیزاری استان مازندران گفت: کشت مکانیزه برنج در ۷۳ هزار و ۳۱۶ هکتار، کشت سنتی در ۳۲ هزار و ۵۵۰ هکتار و کشت مستقیم در دو هکتار شالیزار استان انجام شد.

وی با بیان اینکه ۱۷۸ بانک نشاء برنج در استان فعالیت دارند، افزود: ۹۴ هزار و ۷۱۵ هکتار از این مزارع ارقام محلی و ۱۱ هزار و ۱۵۱ هکتار ارقام پرمحصول کشت شد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به سطح سبز ۱۰۵ هزار و ۸۶۶ هکتاری اراضی شالیزاری استان، اضافه کرد: تاکنون هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع شالیزاری استان تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

باقری ادامه داد: ۵ هزار و ۲۹۴ تن بذر برنج گواهی شده برنج، اصلاح شده و خودمصرفی و ۵۰ هزار و ۵۳۶ تن کود مصرفی به کشاورزان استان توزیع و ۱۶۷ مورد آزمون خاک صورت گرفت.

وی سطح ذخیره سازی آب سد‌های استان را ۲۵۶ میلیون مترمکعب و آببندان‌ها را ۳۲۹ میلیون مترمکعب اعلام کرد.