کمال آنلاین : سیدمحمود حسینی پور، مقام عالی دولت در مازندران، طی حکمی؛ مرتضی مقدم را به عنوان شهردار رینه لاریجان منصوب نمود / مقدم در مراسم معارفه که با حضور احمد توکلی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی، مدیرکل دفتر فنی و معاون اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد، حکم خود را از توکلی دریافت کرد.