نمازجمعه در امامزاده عبدالله با حضور مردم نمازگزار همراه با تجلیل ازخادمیاران رضوی و تجلیل از دختران برگزار شد