همایش «هوش مصنوعی و حقوق» با حضور اساتید برجسته دانشگاههای شهید بهشتی، تهران و سایر دانشگاهها برگزارشد