ریاست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل، از اعمال معافیت‌های ویژه در پرداخت پذیره اولیه موقوفات خبرداد

کمال آنلاین : حجت الاسلام محمد هادی بهرامی  رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل درگفتگوی اختصاصی با اشاره به اعمال معافیت‌های ویژه در پرداخت بخش قابل توجهی از حقوق موقوفات برای اشخاص حقیقی، گفت: پذیره‌هایی که در بحث انعقاد قرار داد برای باز پرداخت حقوق موضوعات دارند معاف می‌شوند.

**معافیت ها تا پایان سال 1403 می باشد

وی افزود : این معافیت ها تا پایان سال 1403 می باشد وکلیه عزیزانی که مشمول این قانون می باشد تا فرصت باقی است از این معافیت ها استفاده کنند

 رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل اشاره کرد : معافیت کامل از پرداخت پذیره اولیه نسبت به کلیه کاربری‌ها در اراضی مشمول قانون ابطال اکثر اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه به استثنای کاربری‌های تجاری 100 تخفیف وتجاری های که بعداز سال 63 ساخته شدند 30 درصد تخفیف مشمول این قانون خواهند بود .

 بهرامی گفت : غیر مشمول ابطال تجاری ها تا 50 درصد وغیر تجاری 70 درصد مشمول این قانون خواهند شد .

 وی تاکید کرد : درمزارع وزمین های های با کاربری مختلف زارعی ، تغییر کاربری ، وغیره مشمول این قانون پذیره تا 70 درصد تخفیف خواهند بود وافرادهای که درسالهای گذشته پذیره اولیه را پرداخت کردند دراولین نقل وانتقالات معاف می شوند .

وی عنوان داشت : باتوجه به اینکه که در آمل وروستاهای اطراف شهرستان مشمول قانون پیش بینی می باشد اکثر این روستاها مشمول 100درصد تخفیف درپذیره اولیه خواهند شد .

وی خاطرنشان کرد : برای اینکه قانون برای همه بصورت یکسان بمرحله اجرا درآید با نشست های که بخشداران داشتیم بزودی همایش شوراها ودهیاران برای تشریح این معافیت گذاشته خواهدشد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل با اشاره به این‌که وقف از دیرباز در صحنه حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان‌ها نقش مهمی داشته، گفت: وقف سرمایه فنا ناپذیر و پر سود و برکتی بوده که از ایمان سر چشمه گرفته و با ساده‌ترین وضع و بهترین ترکیب، بدون مداخله مستقیم دولت، مشکلات مردم از طریق خیرات و مبرات حل می‌گردد.

بهرامی  افزود: بنابراین وقف نهادی اجتماعی است که از وارستگی و آزادی واقف خود حکایت می‌کند و به عمل خیر واقف مهر ابدیت و جاودانگی می‌زند.