با توجه به ظرفیت بسیار گسترده در حوزه صنعتی می توانیم به روزهای خوش در این بخش امیدوار باشیم. /یادداشت سردبیر

یادداشت سردبیر: علیرضا عزیزکمالی/// استان مازندران از جمله استان های کشور است که در حوزه صنعت حرفی برای گفتن دارد و توانسته بخش گسترده ای از اقتصاد و اشتغال استان را به این سمت سوق دهد که شاهد حضور صنایع شاخص در مازندران هستیم. حضور صنایع شاخص در استان مازندران سبب گردیده است که مازندران به ظرفیتی عظیم برای کشور تبدیل گردد که باید این صنعت را دریابیم و مسائل و مشکلات آن را به بهترین نحو ممکن و آنگونه که شایسته رفع کنیم.

در سال های اخیر صنعت استان مازندران دچار مشکلاتی گردیده است که انتظار می رود همه تلاش ها و برنامه ها در راستای رونق دوباره صنایع این استان باشد تا در سال مهار تورم و رشد تولید اتفاقات بسیار خوبی در این حوزه رقم بخورد. شرکت های تولیدی در این استان هستند که اعتباری جهانی دارند و اگر این صنایع در استان های دیگر حضور داشتند قطعا حمایت های بیشتری از آنان انجام میشد اما نتوانستیم آنگونه که باید و شاید از پتانسیل حضور چنین شرکت های بین المللی در استان استفاده کنیم.

باید به صورت تخصصی مشکلات حوزه تولید در استان مازندران، شناسایی و برای رفع این دغدغه‌ ها و مشکلات، اقدامات همه جانبه‌ای صورت گیرد که تشکیل ستاد آسیب شناسی رشد تولید در مازندران پیشنهاد می گردد.

استان مازندران از نخبگان و متخصصان بسیاری در حوزه صنعت برخوردار است که انتظار می رود کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری و فرمانداری های استان از چنین ظرفیتی استفاده کرده و از دیدگاههای فنی و کارشناسی بهره ببرند. نیاز می رود چشم اندازی را برای صنعت استان مازندران ترسیم کنیم و تلاش نماییم تا به آن دست پیدا نماییم زیرا باید در کنار کارهای موردی، با برنامه پیش رویم و رویکردی درست داشته باشیم. حمایت ها و پشتیبانی ها باید به گونه ای باشد تا مدیران حوزه صنعت و تولید در بخش دولتی و خصوصی پای کار باشند و با تمام قدرت برای توسعه صنعتی و اقتصادی استان مازندران تلاش کنند.

اجرای طرح های توسعه‌ای و همچنین بازگشت واحدهای صنعتی دچار مشکل شده به چرخه تولید باید از اولویت های اساسی باشد همچنین اینکه اگر افرادی در گذشته زمین هایی دریافت کردند اما نتوانستند طرح های توسعه ای را اجرا نمایند یا نیمه کاره رها نمودند باید نسبت به تحویل زمین اقدام و این زمین ها در اختیار سرمایه گذاران واجد شرایط قرار گیرد.

در راستای تسهیل در رسیدگی به پرونده ‌های حقوقی و قضایی صنعتگران، ضمن تشکیل شعب ویژه با حضور قضات مجرب و متدین، پرونده‌ های مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که این اقدام اداره کل دادگستری مازندران بسیار خوب است و امیدواریم به درستی اجرا گردد.

نظارت دقیق بر فعالیت بانک های استان باید به بهترین نحو ممکن و آنگونه که شایسته است در دستور کار قرار گیرد و رویکرد همه بانک ها در مسیر همکاری تنگاتنگ با واحدهای تولیدی باشد. نیاز می رود دستگاههای متولی امر به موضوع تعطیلی شرکت‌ هایی که به دلیل بدهی بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کرده و اهتمام ویژه‌ای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحد‌های صنعتی داشته باشند که ضرورتی مهم و اساسی است.

در پایان انتظار داریم تا استان مازندران به جایگاه واقعی خود در صنعت دست پیدا نماید که با توجه به ظرفیت بسیار گسترده در حوزه صنعتی می توانیم به روزهای خوش در این بخش امیدوار باشیم.