کمال آنلاین : سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، افزود: در هفته دولت امسال، افتتاح ۱۳۸ پروژه صنعتی، تولیدی و خدماتی با اعتبار ۲۲۱۳ میلیارد تومان با اشتغالزایی ۲۴۰۰ نفر پس از بهره بردرای، ۱۰۲۷ پروژه عمرانی با ارزش ۵۹۶۰ میلیارد تومان، ۲۲۳ پروژه عمران شهری با ارزش ۸۱۳ میلیارد تومان، ۸۷ پروژه بهسازی معابر داخل روستا ۱۸۵ میلیارد تومان، ۲۹ پروژه بهسازی راه های روستایی با ارزش ۳۴۵ میلیارد تومان و 56 پروژه دهیاری ها با ارزش 55 میلیارد تومان را خواهیم داشت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، خاطرنشان کرد: اتمام پروژه‌های نیمه تمام به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم در دستور کار معاونت عمرانی است و در کنار آن اجرای طرح‌های محرومیت زدایی و مولد روستایی برای توانمندسازی روستاها در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: در حوزه حمایت از طرح های اقتصادی باید بگوییم که در صورتی می توانیم آمارهای خوبی را به مردم ارائه کنیم که نگاه کارشناسی و بازی را در کمیسیون ها و کارگروه های تصویب طرح ها داشته باشیم و باید در کنار نگاه به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، به پروژه های محرک اقتصادی و سرمایه گذاری جواب خوبی در قالب مصوبات تغییر کاربری و صدور پروانه ها داشته باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، گفت: در حوزه پروژه های مدیریت بحران چه در قالب ماده 16 و چه در ماده 17 با سرفصل پیشگیری و ترمیم تلاش شد تا با اجرای پروژه های عملیاتی در مناطق آسیب دیده و جذب اعتبارات ملی با اجرای پروژه هایی نظیر آبخوان داری از وقوع حوادث و اتفاقات، صیانت کنیم.

وی اذعان کرد: در حوزه تامین اعتبارات عمرانی در سفر رئیس جمهور به استان اعتبار ۱۷۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافت و پیگیر سفر دوم رئیس جمهور به استان هستیم که انشالله با عملیاتی شدن پروژه های تاثیرگذاری نظیر سد گلورد، بیمارستان رازی و تنکابن و پروژه های راه بتوانیم اقدامات موثری را انجام و استان از پروژه های خوبی بهره مند شود.