استاندار مازندران گفت: مدیران دستگاه های اجرایی باید مسیر سرمایه گذاری را باز کنند تا یک سرمایه گذار در کمترین زمان مجوزهای لازم را دریافت کند

سیدمحمود حسینی پور در جلسه پسماند و ایجاد شهرک های صنعتی در استان، با عنوان اینکه، هدف از راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری، نقش آفرینی دستگاه های اجرایی و تسهیل در فرآیند صدور پروانه ها و رفع موانع است تا در مدت یک‌ماه مجوز لازم برای سرمایه‌گذاران صادر شود، خاطرنشان کرد: همه دستگاه های اجرایی باید این پیام را بدرستی دریافت کنند و نقش خود را در فرآیند صدور مجوزها و استعلام های لازم ایفا نمایند.

وی اظهار کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید در مسیر مدیریتی کلان استان که همسو با سیاست های دولت سیزدهم است، گام بردارند و هیچ مدیری حق ندارد خارج از این مسیر ترسیم شده، حرکت کند.

استاندار با بیان اینکه هدف این است که با ایجاد سرمایه گذاری مسیر رشد و توسعه استان هموارتر شود و رشد اقتصادی محقق گردد، گفت: در سال های گذشته متاسفانه اقدامات تسهیل کننده کار و سرمایه گذاری در استان روند مناسبی نداشته و سرمایه گذاری در مازندران با موانعی روبرو شده است.

نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت: هدف این است با حرکت در مسیر ترسیم شده علاوه بر رفع مشکلات مردم، مسیر توسعه استان را هموارتر کنیم و در این راستا نیز پنجره واحد سرمایه گذاری راه اندازی شد تا مجوزهای لازم در مدت یکماه صادر شود.

استاندار مازندران با بیان اینکه مدیران دستگاه های اجرایی استان باید متناسب با برنامه های دولت حرکت کنند، افزود: فقط در سایه یک برنامه کلان و تعامل و همراهی همگانی می توان به اهداف توسعه ای نائل شد.

حسینی پور، بیان کرد: نباید اجازه دهیم که سرمایه گذار معطل بماند. مدیران دستگاه های اجرایی باید مسیر سرمایه گذاری را باز کنند تا یک سرمایه گذار در کمترین زمان مجوزهای لازم را دریافت کند.

استاندار مازندران، تاکید نمود :تمام کارهای مربوط به صدور مجوزها و پاسخ استعلام ها باید از طریق سامانه اداری انجام شود.

مقام عالی دولت در مازندران یادآور شد: تمام کارهای مربوط به سرمایه گذاران و صدور مجوزهای لازم در پنجره واحد سرمایه گذاری که در محل استانداری مازندران راه اندازی شده است انجام می شود و قرار نیست پای سرمایه گذاران به دستگاه های اجرایی باز شود.