دومین آئین قدرشناسی از حامیان انجمن آرین آمل با حضور مدیرعامل واعضای هیئت مدیره انجمن وسرگروهها وخیرین در تالار تچرا برگزارشد