معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاران گفت: بیمارستان تخصصی شمال آمل به قطب گردشگری سلامت تبدیل شود.

کمال آنلاین / معاون عمراني استاندار مازندران رويكرد دولت در اين استان را حمايت از سرمايه گذاران عنوان كرد و گفت: اميدواريم با حمايت ها و رفع موانع موجود، بيمارستان شمال آمل تبديل به يكي از قطب هاي گردشگري سلامت در كشور شود.
عليخاني معاون عمراني استاندار مازندران به همراه سيد عباس حسيني فرماندار شهرستان آمل، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر آمل از بيمارستان فوق تخصصي شمال آمل بازديد كردند.
عليخاني در اين بازديد با اشاره به اينكه رويكرد حمايت از سرمايه گذاران در استان مازندران به صورت جدي پيگيري مي شود، بيان كرد: تلاش مي كنيم از محل رفع بروكراسي اداري و نيز تسهيل پرداخت تسهيلات موردنياز بخش مهمي از نيازهاي سرمايه گذاران براي حضور در استان مازندران را رفع كنيم.


وي با بيان اينكه بايد با رفع موانع سرمايه گذاري در استان رونق گيرد، با اشاره به پتانسيل هاي بالاي استان مازندران در ورود سرمايه گذاران اظهار كرد: با وجود همه استعدادهاي مازندران براي حضور سرمايه گذاران و فرصت هاي اقتصادي پيش روي حاصل از اين امر، معتقديم بايد محيط زيست و زيست بوم طبيعي مازندران نيز بايد حفظ شده و بخش مهمي از آن براي نسل آينده باقي بماند.
معاون استاندار مازندران در اين بازديد با تاكيد بر درخواست تسهيلات و تغييركاربري هلدينگ سرمايه گذاري در بيمارستان شمال به ظرفيت توريسم سلامت در استان مازندران اشاره كرد و گفت: بايد همه ظرفيت ها براي استفاده بهينه از فرصت سرمايه گذاري در اين مجموعه به كار گرفته شود.


سيد عباس حسيني فرماندار آمل نيز در اين بازديد با بيان اينكه تاكنون تقاضاها و نيازهاي مجموعه جديد مديريتي بيمارستان شمال در كارگروه هاي شهرستاني كارگشايي شده است، بيان كرد: آمل داراي ظرفيت بالايي در حوزه سرمايه گذاري است و توانمندي هايي اقتصادي اين شهرستان ظرفيت خوبي براي رشد اقتصادي منطقه است.


وي با بيان اينكه مجموعه بيمارستان شمال از حمايت دولت برخوردار است و تجهيز آن و تبديل شدن به يكي از قطب هاي درماني كشور از برنامه هاي پيش رو است كه با همكاري مجموعه دولت در شهرستان و نيز بخش خصوصي برنامه ريزي شده است، گفت: در حوزه شهري اين گروه داراي نيازهايي است كه با رفع آن ها مي توان بيمارستان شمال را به ابعاد برنامه ريزي شده نزديك تر كرد.

دراین بازدید فرماندار ویژه آمل ، شهردار ، اعضای شورای شهر ، مدیرعامل واعضای هیئت مدیره بیمارستان تخصصی شمال آمل حضورداشتند