رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم ساری از شورای نگهبان قانون اساسی به دلیل تایید مصوبه اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی قدردانی کرد.

دغدغه بیمه ای کارگران ساختمانی برطرف شد

علی بابایی کارنامی گفت: با تایید این مصوبه؛ کارگران ساختمانی دارای مدرک مهارت از این پس به راحتی با ثبت نام در سامانه مربوطه می توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند و دیگر دغدغه بیمه‌ای نخواهند داشت.

وی درباره بار مالی اجرای این قانون گفت: در اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی؛ اعتبارات لازم و ساز و کارهای مربوط به بیمه کارگران ساختمانی پیش‌بینی شده است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در اقدام بعدی موضوع بازنشستگی کارگران ساختمانی را پیگیری تا به نتیجه مطلوب برسانیم.

بابایی کارنامی گفت: نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی گام بلندی را برای ارتقاء سلامت این قشر عزیز جامعه و کاهش دغدغه های آنان برداشت.