آوای کمال به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری آمل، دربازدید دکتر رضاحاجی پور نماینده مردم شهرستان آمل درمجلس، مهندس علی داوودی شهردار،  مهندس شیرسوار معاون خدمات شهرداری وسرپرست سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری آمل به همراه مدیران وکارشناسان سازمان از گلخانه تولیدات گل وگیاه این سازمان حضورداشتند.

دکتر حاجی پور، در این بازدید از توانمندی های شهرداری در امر تولیدات مورد نیاز گل وگیاه واهتمام جدی به توسعه وافزایش سرانه فضای سبزشهری به همت شهرداری قدردانی کرد.

مهندس شیرسوار معاون خدمات شهرداری وسرپرست سازمان سیما،منظروفضای سبزشهرداری آمل هم در این بازدید گزارشی از تولیدات گلخانه سازمان ارائه کرد و گفت: خوشبختانه در سال های اخیر با افزایش سالن‌های جدید گل های فصلی و نیز پرورش گلهای آپارتمانی، بخش زیادی از نیازهای گل وگیاه مورد نیاز شهرداری در حوزه فضای سبزشهری از این گلخانه تامین می شود.