شهردار آمل از به تصویب رسیدن طرح مرمت پل دوازده چشمه در شورای فنی میراث فرهنگی استان خبرداد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل، علی داودی با اعلام به این خبر افزود: طرح مرمت پل دوازده چشمه در راستای بازآفرینی هسته مرکزی شهر آمل توسط سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تهیه شد.

وی با اشاره به اینکه در این طرح سعی شده بنا به دوره صفوی برگردد خاطرنشان کرد: مطالعات صورت گرفته در این طرح شامل شناخت، آسیب ها، امکان سنجی رفع الحاقات وضعیت موجود و طرح پیشنهادی به همراه جزئیات برآورد اجرای آن بوده است.

داودی گفت: به دلیل حس تعلقی که شهروندان آملی به پل تاریخی دوازده چشمه دارند و نقش عمده ای که این پل در فرم و هویت شهری آمل در ادوار گذاشته تاکنون داشته است، تصمیم بر آن شد که برای حفظ این پل تردد وسایل نقلیه بر روی آن ممنوع شده و اصل بنا مورد مرمت قرار گیرد.