کمال آنلاین / کریمی دادستان مرکز استان با اشاره به لزوم وفاق استانی در کاهش تعرض به منابع طبیعی مازندران گفت: براساس بازدید‌ها افزایش کاربری اراضی را شاهدیم.

وی با بیان اینکه پارسال ۳۸۰ هکتار اراضی جنگلی، مرتعی و کشاورزی رفع تصرف شد، افزود: ۲۵ هکتار نیز در سه ماهه نخست امسال رفع تصرف شده است.

کریمی با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران رو به رشد است بیان کرد: در کارگروهی ویژه با حضور سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و ... ردیابی اراضی تغییر کاربری داده شده صورت می‌گیرد.