مردم شهیدپرور و قدرشناس آمل صبح امروز زیر باران رحمت الهی از کاروان حامل پیکرهای شهدای گمنام استقبال کردند.