آوای کمال /مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: با پیگیری‌های مرکز جهاد کشاورزی مرانده و همکاری دادستان، نیروی انتظامی، یگان حفاظت امور زمین ها، بخشداری مرکزی، بنیاد مسکن و دهیاری روستا‌های ولیسده، چنگاز، روکش، مسکون و کاسب محله این شهرستان، ۱۳فقره تغییرکاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی این روستا‌ها قلع و قمع شد.


سیدحسین اسلامی افزود: پس از ارائه موارد قانونی این مدیریت به متصرفان غیرقانونی، مبنی بر مغایر بودن دیوارکشی غیرمجاز بدون دریافت مجوز از جهاد کشاورزی و نیز بر اساس قانون حفظ کاربری زمین‌های زراعی و باغ‌ها و اصلاحی، ۱۳هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.