مهدی قلی زاده ، نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای در خصوص تالیف این کتاب گفت: دسرکتن یا نقاره مازندران از سازهای بومی است که از قدیم در جشنها و عروسی ها و یا مسابقات کشتی محلی لوچو بکار میرفت و نیز در برخی کارها همچون شکار

 

کمال آنلاین /مهدی قلی زاده ، نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای در خصوص تالیف این کتاب گفت: دسرکتن یا نقاره مازندران از سازهای بومی است که از قدیم در جشنها و عروسی ها و یا مسابقات کشتی محلی لوچو بکار میرفت و نیز در برخی کارها همچون شکار . در  دوران جدید، استاد احمد محسن پور دسرکتن را در سازبندی گروه نوازی موسیقی مازندران بکار گرفت.  از معدود نوازندگان این ساز، طی چند دهه اخیر با حضور در جشنواره های موسیقی فولک کشوری و استانی باعث معرفی بیشتر آن شدند و هنرمندان و پژوهشگران نیز برای احیا و ثبت این ساز بومی تلاشها کردند. مجموعه این اتفاقات، رفته رفته سبب اقبال جوانان به سمت ساز دسرکتن شد، چنانکه در چند سال اخیر نوازندگان جوان با انگیزه و مستعدی تربیت شدند که با پیگیری راه پیشکسوتان و درگذشتگان، چراغ این راه را روشن گذاشتند. با این همه، هنوز منابع مکتوب رپرتوار و کلاسه بندی شده برای آموزش صحیح ساز دسرکتن به ثبت نرسیده تا همگان و آیندگان بتوانند به گونه علمی از آن بهره ببرند ، بلکه هر مربی با شیوه ی شخصی خود و بطور سنتی و سینه به سینه مشغول آموزش دادن به هنرجویان است. این فقر و فقد منابع، برای بنده انگیزه ای شد تا از سالها پیش شروع به نوشتن مجموعه ای برای این ساز کنم. در این راستا با قدیمی ترین منبع میدانی دسرکتن یعنی خانواده ی علیزاده که نسل به نسل و سینه به سینه آن را فراگرفته بودند، بطور مفصل و مبسوط مصاحبه کردم. استاد علی علیزاده از معدود نوازندگان به جا مانده از دسرکتن نوازی قدیم نکات ارزشمندی را در باره تفاوت و تغییر در اجراها، بیان کرده که سعی شده در نت نگاری رپرتوار به آن توجه شود.  بخش اول این مجموعه، رپرتوار نقاره که در مازندران همراه با سرنا نواخته می شود و در بخش دوم چند ترانه فولک در نظر گرفته شده تا نمونه هایی از همراهی دسرکتن در ارکستر نشان داده شود. این قطعات فولک با نوازندگی دسرکتن اینجانب و کمانچه استاد فضل الله دهقان بصورت سی دی در این مجموعه قابل دسترسی می باشد. مجوز انتشار بخش صوتی اثر به عهده موسسه روماک صدا می باشد. در آخر از همراهی استاد فضل الله دهقان که در این پژوهش از علم ایشان بهره جستم، قدردانی می نمایم.