مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران گفت: در غرب استان مازندران حتی یک متر فضای فرهنگی نداریم و از نظر زیرساختی در بُعد فرهنگی کم و کاستی های زیادی وجود دارد که رفع این چالش نیازمند عزم ملی است.

کمال آنلاین / مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران گفت: در غرب استان مازندران حتی یک متر فضای فرهنگی نداریم و از نظر زیرساختی در بُعد فرهنگی کم و کاستی های زیادی وجود دارد که رفع این چالش نیازمند عزم ملی است.

عباس زارع اضافه کرد: حتی ساختمان اداری فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرهای عباس آباد، چالوس و رامسر فرسوده و استیجاری است و هنرمندان این مناطق از استان با کمترین امکانات به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی تصریح کرد: زیرساخت ها به هیچ عنوان در بخش هنر و فرهنگی مازندران مناسب نیست و تغییرات کلانی در این ارتباط باید صورت گیرد. همکاری تالار داران با هنرمندان برای اجرای نمایش ها مطلوب نیست. در برخی از شهرستان های استان حتی هنرمندان سالنی برای تمرین و ارائه هنرهای خود ندارند که یک ضعف اساسی است.

زارع گفت : عدالت فرهنگی یعنی آنکه اعتبارات فرهنگی و هنری به شکل عادلانه ای در بین استان های کشور توزیع شود و در این بخش ضعف های زیادی داریم که نیازمند بررسی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین هنرمند مازندرانی با هنرمند مرکز کشور نیست، گفت: حمایت ها باید عادلانه باشد.