علی داوودی سرپرست شهرداری آمل درجریان بازدید استاندار مازندران بهمراه فرماندار ویژه آمل ورئیس شورای اسلامی شهر آمل از پروژه پل هزارسنگر گفت:همزمان با ساماندهی ورودی شهر از محور بابل و بهره برداری از پل روگذر مسیر شمال – جنوب؛ میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود.

کمال آنلاین / علی داوودی سرپرست شهرداری آمل درجریان بازدید استاندار مازندران بهمراه فرماندار ویژه آمل ورئیس شورای اسلامی شهر آمل از پروژه پل هزارسنگر گفت:همزمان با ساماندهی ورودی شهر از محور بابل و بهره برداری از پل روگذر مسیر شمال – جنوب؛ میدان هزار سنگر اصلاح هندسی می شود.

داوودی ادامه داد؛ به منظور تامین ایمنی ، حذف دوربرگردان، حرکت بدون توقف خودرو ها و ساماندهی حجم زیاد تردد در این میدان، طول میدان هزار سنگر (غرب به شرق) از وضع موجود به طول حدودی 200 متر  افزایش خواهد یافت.

وی افزود؛ میدان به شکل بیضی و با فضای سبز حدود 20 هزار مترمربع  تغییر می کند.

وی اظهار داشت؛ میدان هزار سنگر در مطالعات جامع کاهش تصادفات یکی از نقاط حادثه خیز شناسایی شد که به منظور اصلاح آن، طرح ساماندهی ورودی شهر از محور بابل و اصلاح هندسی میدان پس از تصویب شورای ترافیک، توسط  شهرداری اجرایی می شود.

رمپ های ورودی و خروجی میدان هزار سنگر با کمک شهرداری زودتر احداث شود

مجید حسین زادگان استاندار مازندران بیان داشت: در صورت تخصیص به موقع اعتبار ظرف یک ماه کاری  این پل به بهره برداری خواهد رسید ولی در حال حاضر مشکل تامین اعتبار وجود دارد.

وی گفت: هنوز رمپ های ورودی و خروجی و میدان مانده است که امیدواریم با کمک شهرداری زودتر احداث شود تا بار ترافیکی شهرستان کاهش یابد.

میدان و مسیرهای منتهی به پل هوایی از بزرگترین میدان‌های شهری درسطح مازندران

علیرضا شریعت فرماندار ویژه آمل گفت : میدان و مسیرهای منتهی به پل هوایی به طول حدود ۲ هکتار که یکی از بزرگترین میدان‌های شهری درسطح مازندران نیز هست، توسط شهرداری آمل طراحی و بازپیرایی خواهد شد.

وی اشاره کرد :از  عملکرد شهردار آمل و مجموعه شهرداری در زمینه اصلاحات هندسی و اقدامات علمی شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز شهری ، تقدیر و تشکر می شود

وی ادامه داد : طرح میدان هزارسنگر که پیش تر در جلسه شورای ترافیک فرمانداری ویژه آمل تصویب شده بود در اولین جلسه شورای ترافیک استان که در  دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری بررسی و مورد تایید اعضا قرار گرفت.