به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی حامد برجسته رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی را به عضویت در کمیته گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران منصوب کرد.

 در متن حکم دکتر طهرانچی آمده است :

 برادر گرامی جناب آقای دکتر حامد برجسته
 سلام علیکم
در راستای ماده ۱۲ نظام نامه گسترش دانشگاه آزاد اسلامی به شماره  ۱۰/۶۱۴۱۲ مورخه۹۸/۰۹/۳۰
و نظر به مراتب تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به مدت ۲ سال به عنوان عضو کمیته گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران منصوب می شوید.

 با توجه به لزوم اجرای استانداردها و معیارهای آموزش عالی در هدف گذاری و توسعه واحدها و مراکز دانشگاهی ایجاد رشته/ محل های جدید و باز مهندسی رشته های دانشگاه، امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های انسانی و زیرساختی دانشگاه در انجام امور محوله موفق باشید.

 دکتر کرمانیان به عنوان رییس کمیته، دکتر عرب دبیر ودکتر برجسته و دکتر تقی پوریان و دکتر طوسی به عنوان اعضای کمیته گسترش دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران هستند.