جمعی از نیکوکاران و فعالان واحدهای تولیدی شهرستان آمل در این اقدام خیرخواهانه که به دعوت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان و دفتر امام جمعه آمل در مصلی این شهر برگزار شد، زمینه آزادی بیش از ۳۰ زندانی محکوم مالی در زندان شهرستان آمل نیز فراهم شد.