کمال آنلاین  به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان آمل، اسفندیاریان با اشاره به  اینکه موضوع آسیب کودکان کار و خیابانی گستره وسیعی در ابعاد مختلف در تمام شهرها و روستاهاست، گفت:  از منظر حمایت از حقوق کودکان، تفاونی بین کودک ایرانی و غیر ایرانی وجود ندارد و باید به همه آنها کمک کرد تا از وضعیت مخاطره آمیزی که در آن قرار دارد خارج شوند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان آمل با اشاره به اینکه رویکرد سازمان بهزیستی افزایش توانمند سازی و ارتقاء مهارت های اجتماعی در کنار حمایت‌های درمانی و معیشت کودکان کار و خانواده های آنها است افزود: بسیاری از کودکان کار برای تامین نیاز معیشتی خانواده کار می‌کنند که باید برای توانمند سازی خانواده‌ های این کودکان برنامه ریزی کارشناسانه و مدون صورت پذیرد و همچنین صیانت و حمایت اجتماعی  را برای کودکان و خانواده های آنان را سرلوحه اصلی کار قرار دهیم.

وی همچنین متذکر شد : پایش پرونده ها و دستیابی صحیح علمی به اطلاعات و آمار شفاف همراه با برنامه ریزی های مدون و مناسب، همچنین با بهره گیری از ظرفیت  شرکای  اجتماعی  با هدف کمک به توانمندسازی روانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان بتوانیم در راستای بهتر زیستن و ایجاد شور و نشاط اجتماعی  این عزیزان مثمرثمر باشیم.