کمال آنلاین  /    سومین جلسه شورای اداری ورزش و جوانان شهرستان آمل در سالن اجتماعات شهید ورزشکار حاجی زاده تشکیل شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان آمل در این جلسه گفت:موضوع ویروس کرونا و تعطیلی اماکن و باشگاهها و محدودیت در فعالیت بسیاری از رشته های ورزشی،به تمامی حوزه های ورزشی آسیب جدی وارد نموده و متاسفانه اثرات آن تا چندین سال باقی خواهد ماند و بازنگری تکالیف و ماموریت ها منطبق با شرایط ایجاد شده بسیار ضروری بوده و انتظار داریم تمامی ارکان ورزش نسبت به طراحی برنامه های مناسب جهت برون رفت از وضع حاکم اقدام نمایند.

دکتر پهلوان ادامه داد:علیرغم وجود مضایق شدید مالی و اعتباری و همچنین وجود ویروس کرونا خوشبختانه فعالیت های باشگاههای ورزشی جهت حضور در رقابت های کشوری بخوبی در شهرستان در حال انجام بوده و انتظار داریم تمامی تیم های ورزشی همچون سال گذشته با قدرت و حداکثر توان در رقابت ها شرکت نمایند.

متولی ورزش و جوانان آمل سپس گفت: از برنامه های مهم پیش رو هفته تربیت بدنی و ورزش می باشد و به نوعی در این هفته فرصتی مناسب جهت بروز و نمایش توانمندی های ورزشی شهرستان خواهد بود و این مهم ضروری است توسط تمامی فعالین و تصمیم گیران حوزه ورزش اعم از اداره ورزش و جوانان و هیات های ورزشی با جدیت در دستور کار و اجرا گردد.

اسماعیل پهلوان سپس اشاره کرد: طرح و دستورالعمل اجرایی برنامه های گرامیداست هفته تربیت بدنی و ورزش شهرستان آمل تدوین شده است .

وی ادامه داد : هفته تربیت بدنی فرصت مغتنمی است که با برگزاری آیین ها،همایشات و برنامه های گوناگون اهمیت و ضرورت ورزش را در جامعه متذکر شویم و ادارات،نهادها و سازمان های فعال در حوزه ورزش با برنامه ریزی دقیق و همسویی با اداره ورزش و جوانان شهرستان،می توانند گام محکمی در اشاعه فرهنگ ورزش و تحرک بدنی بردارند.

دبیر شورای ورزشی شهرستان آمل هدف کلی طرح را ایجاد مشارکت و آموزش حداکثری شهروندان در فعالیت های ورزشی به دو صورت مجازی و حضوری و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برشمرد و اضافه کرد از اهداف اختصاصی آن می توان به اشاعه فرهنگ ورزش و تحرک بدنی،ارتقاء سلامت جسمی و روانی برای فرد و خانواده در ایام کرونا،ترویج و اصلاح سبک زندگی بر مبنای فعالیت بدنی ویژه ایام کرونا،ارتقاء دانش و سواد حرکتی و ورزشی ،شور و نشاط اجتماعی و همچنین نهادینه کردن فرهنگ ورزش و تفریحات سالم بین آحاد جامعه و تشویق عموم مردم به ورزش و فعالیت برتر توجه کرد.

دکتر اسماعیل پهلوان ادامه داد: فرآیند اجرای طرح در ۳ گام قبل از اجرای طرح،حین اجراء و بعد از اجراء تقسیم گردید و خوشبختانه در گام نخست طرح ، اقدامات بسیار خوبی جهت برنامه ریزی و هماهنگی با سایر دستگاهها از طریق برگزاری جلسات تخصصی و تبیین برنامه ها و فعالیت ها صورت گرفت و امیدواریم با مشارکت و تعامل بعمل آمده بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی،ورزشی،آموزشی و ... اجرایی شود.