کمال آنلاین  -سید اسماعیل یزدان پناه با اشاره به اینکه ارقام کیفی محلی استان مازندران یکی از بهترین برنج ها در دنیا است گفت: برنج مازندران چه از لحاظ کیفیت، سلامت، طعم و مزه شاید بی نظیر ترین برنج در دنیا است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهمی که وجود دارد شاید شود دررابطه با همه تولیدات کشور آن را ترمیم داد اینکه پایانه های صادراتی کمی در کشور وجود دارد و این بستر و مسیر صادرات وجود ندارد.

مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران  تاکید کرد: در امر صادرات محصولات کشاورزی طرف های تجاری شناخته شده نیستند بنابراین می بینیم که همواره دربرابر صادرات با مشکلاتی روبرو هستیم از جمله متغییر بودن قوانین است که مشکلاتی برای صادرات ایجاد می کند.

یزدان پناه با بیان اینکه برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم در دنیا است اشاره کرد: برنج  ارتباط مستقیم با امنیت غذائی کشور دارد و تمام کشورهایی که پیشرفته و صنعتی شدند در وهله اول کشاورزی بوده و هستند و سپس صنعتی شدند.

وی عنوان داشت: آنچه که مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی فرمودند یکی از رکن ها و پایه های اساسی خودکفائی در محصولات کشاورزی می باشد که امنیت غذائی کشور را فراهم می کند.

رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق مازندرانخاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه با تهدیدات تحریم بصورت متفاوت ازسوی دشمنان روبرو هستیم چه بهتر به فکر تولیدات و خودکفائی در تولیدات غذائی باشیم وباید اهتمام ویژه ای از سوی مسئولین ودست اندرکاران وکسانی که تصمیم گیری می کنند باشیم.

وی تصریح کرد: فعالین حوزه کشاورزی خصوصا برنج توجه ویژه ونسبت به واردات برنج دقت داشته باشند و آسیب هایی که به تولیدات برنج برساند ونسبت به وضع قوانین، تعرفه قیمتی برنج داشته باشند.

یزدان پناه گفت: مصرف کننده از ما راضی نیست یکسال برنج ارزان بخورد اما سالهای دیگر محروم بشود از تولیدات ما اگر بتوانیم کشاورزان را راضی نگه داشته باشیم تا بتوانند خرج روز مره خودشان را تامین کنند سزاوار این هستند که توجه بیشتری بشود در جهت تامین مایحتاج خودشان یعنی محصولی که تولید می کنند به قیمت بفروشند واگراین اتفاق بیافتد حتی ما شاهد این خواهیم بود که زمین های کشاورزی ما تبدیل به ویلا نخواهدشد.

وی ادامه داد: متاسفانه در ایران برای واردات برنج ارز دولتی تخصیص داده می شود ولی در تمام دنیا برای واردات عوارض بسته می شود ولی ما به وارد کنندگان سوبسید می دهیم درصورتی که برنج وارداتی به دست مصرف کننده ارز دولتی نمی رسد بنابراین به نظر می رسد که این تصمیم جز اینکه تولیدات داخلی را ضربه بزند چیزی عاید ما نمی شود.