آوای کمال - رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران گفت: باغ و باغداری زمینه ورود استان مازندران به اوراسیا است.

امیر میران آملی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران نیز با بیان اینکه نام مازندران با کشاورزی عجین شده است افزود: در حوزه کشاورزی، دامداری و تولید ظرفیت های خوبی در استان وجود دارد.

وی اظهارداشت: مازندرارن قطب کشاورزی کشور است و در تولید محصولات استراتژیک نقش موثری دارد و باید برای عرضه و فروش محصولات وصادرات آن رایزنی و برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: باغ و باغداری زمینه ساز ورود استان مازندران به روسیه و بازارهای اوراسیا است و باید در این زمینه تدبیر و برنامه ریزی داشته باشیم.

میران با اشاره به مشکلات فراروی بخش کشاورزی رفع این مسائل را نیازمند همدلی و انسجام و تدوین برنامه راهبردی بیان کرد.