کمال آنلاین به گزارش روابط عمومی سید حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل با بیان این خبر گفت : آمل با داشتن سطح زیر کشت دو میلیون مترمربع پرورش گلهای زینتی و تولید 95میلیون انواع گل زینتی؛ رتبه اول استان مازندران را به خود اختصاص داده است .
 بر اساس همین گزارش : گل های آپارتمانی با سطح زیر کشت 290هزار مترمربع و تولید  5میلیون گلدان، 37 درصد و رتبه دوم استان ، گل های شاخه بریده با سطح زیرکشت یک میلیون و 187 هزار و 351 مترمربع و تولید 109 میلیون و 380هزار شاخه ، 39 درصد و رتبه اول استان ، درخت و درختچه با سطح زیر کشت 430 هزار مترمربع و تولید 8 میلیون و 200هزار، 18 درصد و رتبه پنجم استان ، گل های فصلی و نشایی با سطح زیرکشت 21هزار مترمربع و تولید 4 میلیون و 20 هزار بوته، 13 درصد و رتبه چهارم استان و پیاز و پیازچه با سطح زیر کشت 276 هزار و 350 مترمربع و تولید 9میلیون  عدد، 20 درصد و رتبه دوم استان مازندران را داراست و پرورش گل در فضای باز 1میلیون و 5550متر مربع می باشد.
وی ادامه داد :این نمایشگاه از تاریخ 8بهمن لغایت 12 بهمن از ساعت 17لغایت 23برای بازدید عموم آزاد می باشد