به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال آنلاین ؛   -طی حکمی از سوی ریس سازمان نظام کاردانی ساختمان مازندران مهندس عزت اله شاکری به سمت مسئول نظام فنی ساختمان روستایی شهرستان آمل بخش مرکزی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان، براساس نظام نامه و تایید هیئت نظارت استان مهندس عزت اله شاکری از سوی سازمان نظام کاردانی ساختمان به سمت مسئول نظام فنی شهرستان آمل بخش مرکزی منصوب شد.

دراین جلسه که باحضور رییس و چند تن از اعضای هیت مدیره و بازرس سازمان در دفتر نظام فنی ساختمان روستایی شهرستان آمل برگزار گردید از زحمات چندین ساله مهندس علیزاده مسئول نظام فنی سابق آن بخش از سوی ریس سازمان با اهداء لوحی تقدیر شد.

انجمن انبوه سازان و سازندگان مسکن و ساختمان آمل ضمن تبریک انتصاب جناب آقای مهندس شاکری به سمت مسئول نظام فنی ساختمان روستایی شهرستان آمل بخش مرکزی از زحمات چندین ساله جناب آقای مهندس علیزاده تقدیر وتشکر نمودند.