کمال آنلاین به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری بابل، جلسه شورای روابط عمومی شهرداری و سازمانهای تابعه جهت پیشبرد هرچه بهتر اهداف شهرداری با حضور مدیر روابط عمومی شهرداری بابل، مدیران و رابطین روابط عمومی سازمانهای تابعه و مناطق شهرداری در روابط عمومی مرکز برگزار گردید.

در این جلسه سیدعلی رحیمایی رئیس اداره روابط عمومی شهرداری بابل نکاتی را جهت رشد و‌پیشرفت روابط عمومی ها عنوان کرد:اخبار شهرداری و سازمانهای وابسته باید بصورت شفاف و صادقانه به شهروندان اطلاع رسانی گردد.

وی ادامه داد : وظیفه داریم از انتقادات سازنده استقبال نماییم و چالش ها و‌ مشکلاتی که وجود دارد را برای شهروندان تبیین نماییم.

وی اشاره کرد : از آنجاییکه شهروندان به اشتباه برخی از وظایف دستگاههای دیگر را از وظایف شهرداری می دانند، نیاز است تا روابط عمومی با اطلاع رسانی صحیح و دقیق آنرا برای شهروندان بصورت شفاف بازگو نماید. در حال حاضر برخی انتقادات مردم به شهرداری ها  از این موارد است.

رئیس اداره روابط عمومی شهرداری بابل  عنوان داشت : نباید تنها به این نکته که خبری تولید شود اکتفا نمود بلکه باید در خبر ، کیفیت و صحت و سقم آن را در نظر بگیریم.

رحیمایی : کانالهای اطلاع رسانی شهر با مجموعه شهرداری و سازمانهای تابعه همکاری خوبی در نحوه پوشش خبری دارند و لزوم تداوم این ارتباط نشر اخبار بامحتوا و صحیح است .

وی تاکید کرد : امروزه فضای مجازی نقش بسیار  مهمی در گسترش اخبار دارد چرا که خبرها بسرعت در آن منتشر می شود وباید با حضور‌ و‌ رصد بموقع، از نقد ها و پیشنهادات شهروندان در این فضا آگاهی داشته باشیم.

وی گفت :  وظیفه داریم در جریان شکل گیری  اخبار از سوی شهروندان در #فضای_مجازی تلاش کنیم  که این تبادل اخبار و داده ها  با #اطلاعات درست شکل بگیرد.

وی درپایان اضافه کرد : هدف روابط عمومی باید بر مبنای افزایش رضایتمندی مردم از  نظام باشد و بااعتماد سازی این امر را افزایش دهیم.