به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، «عسکری نیکزاد» در شورای آموزش و پرورش مازندران که به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری تشکیل شد، با تأکید بر لزوم نگاه عمومی و همگانی به آموزش‌وپرورش گفت: آموزش‌وپرورش تنها به واسطه منابع مالی و انسانی نمی‌تواند به اهداف از قبل پیش‌بینی شده با گستره وسیع، برسد و همه به سهم خود باید دخیل باشند.

وی با اشاره به ماده 13 قانون شوراهای آموزش‌وپرورش، برنامه‌ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانکها، شرکتهای دولتی و غیر دولتی و کارخانه‌ها به امر توسعه و تجهیز اماکن‌آموزشی و پرورشی در چهارچوب مقررات مربوط گفت: در بخش منابع درصدی، بخشی از مشکلات آموزش‌وپرورش از طریق وصول شهرداری‌ها حل شده است.

نیکزاد با اشاره به ماده ۱۶ که انجام وظایفی که شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان و یا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختیارات‌قانونی خود به شورا واگذار می‌نمایند، ادامه داد که این ماده در سطح استان هنوز اجرایی نشده است.

۳۳درصد مدارس استان تخریبی است

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران با اشاره به ۳۳ درصد مدارس تخریبی مدارس استان و درصد زیاد مدارسی که نیاز به مقاوم‌سازی دارند، گفت: اجرای ماده ۱۷و ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش به تأمین فضای آموزشی کمک خواهد کرد.

وی به بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه که به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده تا به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند و این تغییر کاربری از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد، ادامه داد: با این حال به دلیل مطالبه شهرداری بابلسر برای مالیات تغییر کاربری یک ملک آموزش‌وپرورش به تجاری، نتوانستیم این امر را محقق کنیم.

نیکزاد همچنین پیشنهاد داد که با هدایت منابع مالی استانی یعنی بخشی از منابع مالی دستگاه‌هایی که‌آن منابع چندان برایشان ضرورت ندارد،‌ به سمت آموزش‌وپرورش به این نهاد کمک شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران ضمن اشاره به خسارت سیل اخیر به ۱۴۲ واحد آموزشی مازندران گفت: گرچه میزان خسارت ۱۲ میلیارد تومان اعلام شده است اما برآورد ما ۱۷ میلیارد تومان است.

نیکزاد تأکید کرد که تمام واحدهای آموزشی آسیب‌دیده به غیر از ۷ واحد که غیرقابل استفاده شده است، در ۱۷ فروردین آماده‌ی حضور دانش‌آموزان بوده است.