کمال آنلاین ؛ ،بعد از پخش شدن کلیپ مامور گشت ارشاد و حواشی مختلف آن، این بار پخش کلیپی با عنوان « حمله» این بار به آمل رسید. بر اساس انچه در این کلیپ می توان برداشت کرد این است که این اتفاق در محدوده بانک ملی مرکزی امل رخ داده و ماموران شهرداری با رفتار زننده و تند به این خانم حمله کرده و اجناس وی را برده اند اما سوالاتی با دیدن این کلیپ در ذهن مخاطب تداعی می شود که چرا تنها با این خانم بدین صورت رفتار شده و چرا مابقی دستفروشانی که در این کلیپ هستند آرام بر روی صندلی کنار اجناس خود نشسته اند و آنها از گزند ماموران شهرداری در امان مانده اند.
یکی از دستفروشان کنار بانک ملی در این خصوص به خبرنگار سفیرهراز گفت: یکی از ماموران شهرداری به سمت این خانم رفت و از وی پرسید که آیا از شهرداری بابت دستفروشی نامه دارد که اگر ندارد برود بگیرد که این خانم به مامور شهرداری کاملا بی محلی کرد.
وی افزود: وقتی مامور شهرداری دید که این زن در مقابل راهکاری که در مقابلش گذاشته تا به صورت نیمچه قانونی دستفروشی کند گوش نمی دهد به دیگر همکارانش زنگ زد تا بیایند و اجناس این خانم را جمع کنند.
این دستفروش تاکید کرد: وقتی ماموران شهرداری برای گرفتن اجناس این خانم امدند این زن ماموران شهرداری را تهدید به چاقو کشی کرد که من خودم این تهدید را به عینه شنیدم.
وی افزود: بعد از اینکه این خانم ماموران شهرداری را تهدید به چاقوکشی کرد چند نفر که انگار آشنای این زن بودند به کمک او امدند و داد و بیداد شروع شد و مردم جمع شدند.
این دستفروش ادامه داد: ماموران شهرداری بعد از اینکه دیدند این خانم آنها را تهدید می کند او را راها کردند و رفتند و هیچ کاری با او نداشتند.
یکی دیگر از دستفروشان که در انجا حاضر بود و نزدیک به 6 سال است که در آن حومه دستفروشی می کند، تاکید کرد: ماموران شهرداری آمل هیچ برخورد فیزیکی با این خانم دستفروش نداشتند و هیچ صحبت بدی از طرف ماموران شهرداری به این خانم صورت نگرفت.
وی گفت: مامور شهرداری کار خودش را می کند و اگر به من می گوید بساطت را جمع کن من مجبور به اطاعت هستم اما در طی چند سالی که من همینجا دستفروشی می کنم هیچ برخورد بدی از طرف ماموران شهرداری ندیدم.
یکی از کسبه که در آنجا حاضر بود گفت: فروش مرغ به این صورت که دستفروشان می فروشند جرم است و ماموران شهرداری در حال انجام وظیفه خود بودند.
وی گفت: این خانم نزدیک به 2 هفته است که در حومه بانک ملی مرغ می فروخت که نزدیک به 2 روز بود که در مکانی که این اتفاق افتاد حضور داشت و اینکه گفت من خیلی وقت است که اینجا هستم دروغ است.
این شهروند آملی افزود: به نظرم کسی که از این خانم فیلم گرفت یکی از کسانی بود که پس از تهدید او پشتش درامد و اشنایش بود.
حسن علیزاده، سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار سفیر هراز در این خصوص می گوید« این اتفاق روبروی بانک ملی و در صبح حول ساعت 10 اتفاق افتاد و مامور شهرداری آمل در حال انجام وظیفه خود بود و وقتی می بیند یک دستفروش در حال فروختن مرغ، خروس و اردک به صورت کاملا غیربهداشتی و غیرمجاز است به وی تذکر دادند که بساطت را جمع کن که این دستفروش بنا به شنیده ها مامور شهرداری را تهدید به چاقو کشی می کند.
وی افزود: فروش مرغ بدین صورت توسط دستفروشان بنا به قانون دامپزشکی استان، شورای تامین و بهداشت و کارگروه سلامت ممنوع است و باید سریعا جمع اوری شود و مامور شهرداری در این خصوص هیچ اقدام غیرقانونی انجام نداد
علیزاده افزود: وقتی خبر به ما رسید سریعا اعلام کردیم که ماموران به وی کاری نداشته باشند و بروند.
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی با تاکید بر اینکه دوربین های بانک ملی باید بررسی شود، افزود: شروع کننده این درگیری طبق صحبت های ماموران شهرداری خود دستفروش بوده و فحاشی و برخورد فیزیکی با دستفروش صورت نگرفته است.
این مسول ادامه داد: همیشه می گویند که چرا شهرداری دستفروشان را جمع اوری و ساماندهی نمی کند و وقتی هم چنین مورد غیربهداشتی و غیرقانونی را می خواهیم جمع کنیم این اتفاق می افتد./سفیر هراز