سید حسین اسلامی مدیر جهاد کشاورزی آمل درگفتگو با کمال آنلاین ؛ با اهمیت جلوه دادن و توسعه کشت دانه روغنی کلزا اظهار داشت: کشت دانه های روغنی بویژه توسعه کشت کلزا از نسخه های اصلی برنامه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی است که با استفاده از دانش و فناوری روز دنیا و اجرای راهکارهای مدیریت کشت و استفاده ازبذوراصلاح شده میزان تولید با وجود کاهش سطح زیر کشت افزایش خواهد یافت وبه تولید قابل قبولی دست خواهیم یافت .

مدیر جهاد کشاورزی آمل بیان داشت: تولید نشدن دانه های روغنی موجب واردات روغن و همچنین خروج مقادیر زیادی ارز در کشور میشود، و بر اساس دستوالعمل سازمان که سهمیه ابلاغی این شهرستان در سال 96 را 1900هکتار اعلام نموده باید با تلاش و کوشش اداره تولیدات گیاهی و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی که در عرصه پهنه بندی حضور مستمر دارند؛ با همکاری اداره آموزش و ترویج و با برپایی کلاس های آموزشی ترویجی به منظور تشویق و ترغیب کلزا کاران به سطح ابلاغی تخصیصی برسیم و به حول و قوه الهی فراتر از آن دست یابیم.

وی ادامه داد: در سال زراعی 95 سطح کشت کلزا در شهرستان آمل بمیزان 400 هکتار که نزدیک به 707تن تولید در شهرستان داشته ایم و انشاءلله در سال زراعی جاری با سهمیه ابلاغی و تخصیصی که به مراکز هشتگانه اعلام خواهد شد، هم در افزایش سطح کشت و تولید در واحد سطح رتبه خوبی در سطح استان کسب نماییم.

وی ضمن حمایت های ویژه از کلزا کاران، گفت: کلزاکاران از بسته های حمایتی خوبی برخوردار خواهند بود، خصوصا پرداخت یارانه بذوراصلاح شده، تسهیلات بانکی 3میلیون تومانی برای هرهکتار و تامین نهاده های کشاورزی با سهولت دراختیارکلزاکاران قرار خواهد گرفت.