مديرعامل سازمان عمران آمل در ديدار نوروزي با مديران واحدها و پرسنل اين سازمان در روزهاي آغاز کاري سال 96 ابرازاميدواري کرد، که در سال جاري با حمايت همه جانبه اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردارآمل، ساختمان نيمه کاره اين سازمان هرچه زودتر تکميل و اين سازمان ازخانه به دوشي بيرون آيد.

به گزارش روابط عمومي سازمان عمران آمل، دراين نشست صميمي که با حضورمديران و پرسنل واحدهاي فني واجرايي، اداري ، مالي ، قراردادها و روابط عمومي وساير پرسنل سازمان در دفتر مديرعامل سازمان عمران آمل برگزارشد، مهندس مجتبي نجفي با تبريک سال 96 به همکاران و آرزوي سال خوب وهمراه با موفقيت براي آنان وخانواده هايشان گفت: سال 95 با تلاش وهمت مديران وپرسنل همه واحدها سازمان عمران آمل برابر برنامه هاي ابلاغي از سوي شوراي اسلامي وشهرداري آمل توانست پروژه هاي مهم وتاثيرگذاري در سطح شهر در راستاي رفاه حال شهروندان انجام دهد که ازجمله آنها افتتاح بلوار " پارک بيدستان" و دهها طرح هاي زيرسازي وآسفالت مهم ديگر بوده است.

وي افزود: ساختمان اداري اين سازمان نيز اکنون درحال ساخت است و اميدواريم که با حمايت مالي اعضاي شوراي اسلامي شهر وشهرداري، انشاله بتوانيم با تکميل آن تا پايان امسال، ازمکان اجاره به مکان متعلق به سازمان نقل مکان داشته باشيم.

دراين ديدار مديران واحدهاي مختلف ونيز پرسنل سازمان هريک درسخنان کوتاهي با تبريک سال جديد، بر وفاق وهمدلي بيشتر ميان واحدها به منظور تحقق برنامه ها واهداف سازمان تاکيد کردند.