مصوبات کارگروه رفع موانع تولید و ستاد تسهیل در مازندران اجرایی نمی شود / مسئولان استان اهتمام بیشتری برای حمایت از صنعت داشته باشند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، امیر میران آملی، نایب رییس اتاق بازرگانی مازندران با بیان این که هر روز که می گذرد شاهد آن هستیم اتاق بازرگانی مازندران عملکرد بهتر و منسجم تری نسبت به دوره های گذشته دارد ارائه می دهد، گفت: باید تلاش های ما به گونه ای باشد تا به هدف واقعی و عهد و پیمان خود برسیم که آن را دور نمی بینیم.

وی تصریح کرد: تمام فعالیت ها باید ارائه شود تا دوستان ما در بیرون بتوانند دفاع از حرکت ها و حیثیت اتاق بازرگانی مازندران داشته باشند و عزیزان ما در بخش خصوصی دلگرم شوند.

میران آملی اظهارداشت: تصمیماتی که دولت در سال های اخیر و یک سال پسابرجام گرفته توفیق خاصی نصیب صنعت نشده است ولی حرکت های ما می تواند عاملی در راستای دلگرمی باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: هیئت های خارجی نسبت به بحث گردشگری استان اقبال بسیاری دارند که بیان می کردند فکر نمی کردیم استان مازندران چنین ظرفیت و تکنولوژی داشته باشد.

وی افزود: حضور هیئت های تجاری خارجی در استان خوب است و دید آن ها را نسبت به مازندران عوض می کند که می تواند دستاوردهای ارزنده ای داشته باشد.

میران آملی تصریح کرد: مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در مازندران اجرایی نمی شود و این در حالی است خود هر استان وقتی امری را مصوب می کند به مثابه مصوبه هیئت دولت است.

نایب رییس اتاق بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تمام مصوبات کارگروه رفع موانع تولید و ستاد تسهیل را مورد برآورد قرار دهیم که به چیزی باید دست پیدا می کردیم آیا رسیدیم.

وی ادامه داد: اگر این قانون است چرا اجرایی نمی شود که مسئولان استان ما یا نمی خواهند از اختیارات خود استفاده کنند یا چنین اختیاراتی ندارند.

میران آملی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل قرار داریم و چهار ماه از آن گذشته و چیزی برای صنایع استان نیاورده شده است که باید در عرصه مالیات و تامین اجتماعی حمایت های خوبی از صنایع صورت گیرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: در شرایط رکود قرار داریم و نباید چنین مبالغ مالیات دریافت شود و تامین اجتماعی که از عدم اطلاع واحدهای تولیدی دارد استفاده می کند و مبالغ خوبی برای خود می گیرد و واحدهای کشاورزی ما که معاف از مالیات هستند به شرایطی رسیدند دارند مالیات می دهند.

وی ادامه داد: 16 هزار میلیاردی که دولت می خواهد به صنعت دهد مانند بسته خروج از رکود سال گذشته است که به کجا رسید و آیا توانستیم از رکود خارج شویم که خودشان اذعان داشتند این بهترین بسته اقتصادی دولت است که عملا به جایی نرسیدیم.

میران آملی افزود: به نظرمان همین 16 هزار میلیارد نیز با توجه به شرایط موجود در کشور به تولید نمی رسد تا بتواند زمینه رفع مسائل و مشکلات صنعت شود.