فعالیت عادی استخرهای آمل در ماه رمضان!!!

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، غالب استخرهای شهرستان آمل در طول ایام ماه مبارک رمضان و قبل از افطار نیز باز می باشد که هیچ گونه عکس العملی در این خصوص از سوی مسئولان شهرستان صورت نمی گیرد.


مسئولان شهرستان آمل که در سخنان خود بر ضرورت برخورد جدی با روزه خواری تاکید داشتند امید می رود در عمل نیز با این مظاهر برخورد  صورت دهند.


فرو بردن تمام سر در آب یکی از مواردی است که روزه را باطل می کند و لذا عدم تعطیلی برخی استخرها در آمل آن هم ساعات روزه داری جای تعجب دارد.


گفتنی است؛ غالب استخرهای شهرستان آمل به بهانه هایی نظیر برگزاری دوره های آموزشی، آب درمانی و دیگر امور آماده پذیرایی از مردم در ساعات قبل از افطار است.