اجتماع مخالفان طرح احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری در روستاهای غرب رامسر