ساعت کاری دستگاههای اجرایی مازندران با دو ساعت تاخیر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، با عنايت به مصوبه هيأت وزيران به منظور بهره مندی از فيوضات معنوی شب های قدر زمان شروع به كار تمامی دستگاههای اجرایی ، سازمانها و موسسات دولتی مازندران در روزهای نوزدهم و بيست و سوم ماه رمضان با دو ساعت تأخير آغاز خواهد شد.

ساعت کاری در روزهای عادی ۷:۳۰ دقیقه صبح  که در این ایام ساعت کاری به مناسبت شب های قدر با دوساعت تاخیر  ۹:۳۰ آغاز می شود.