مدیران جهاد کشاورزی در امر برنج کاری درایت لازم را انجام دهند / عدم بهره وری از فرصت های رمضان ورشکستگی است

 

بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه اول :
اوصیکم عبادلله و نفسی بتقوی الله . دراین لحظات عرفانی ، لحطات معنوی ، در این سیدالایام ، در محضر شما سروران عزیز و ارزشمند ، نمازگزاران عزیز ، روزه داران عزیز و بزرگوار ، دراین اجتماع پرشور و شعور در ابتدا خودم و بعد همه ی شما را به تقوای الهی توصیه می کنم . تقواست که عزت آفرین است . تقواست که حیات بخش است . تقواست که موجبات سعادت دار دنیا و دار عقبی را رقم می زند . آنچه را که از ملکات نفس ، گذر از منیت درون و رسیدن به اجتماع ، رسیدن به حیات طیبه ، رسیدن به آن حالا تزکیه مان که سخنران محترم مان به آن اشاره داشتند همه ی این مسائل بواسطه ی تقوای الهی است . تقوا کارخانه ی انسان سازی است . تقوا موجب خود سازی می شود . تقوا انسان را به آن درجه از قرب الهی نزدیک می کند . تقوا موجب سعادت و عزت بشریت و نظام است . انسان متقی با بهره وری از محضر ذات ربوبیت و گذشتن از هواهای نفسانی و منیت درون خودشان موجب جاودانگی خودشان خواهند شد .
 خداوند متعال هم از آن جایی که من  و شما را دوست دارد ما را خیفه خودش در کره زمین قرار داده است. جانشین خدا در روی کره ی زمین هستیم . خدا برای جانشین خود اجر و قرب قائل است و برایش ارزش قائل می شود . چه زیبا عنوان کرد فرصت هایی را برای من و شما قرار داد . عزیزانم از این فرصت ها استفاده کنیم . این که قسم یاد کرده است . «والعصر ان الانسان لفی خسر» . خدا قسم یاد کرده برای انسان که در خسران و ضرر است . انسانی که خلیفه ی خودش در این کره ی زمین است . چون ما را دوست دارد و به ما علاقه مند است . این خدا می فرماید مگر کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند در ضرر هستند . چه کسی اهل ایمان و مؤمن بالله است . از این عالم ماده باید گذشت . آن چه که دراین عالم ماده وجود دارد باید سفر کرد . ادب حضور در ساخت مقدس ذات ربوبیت را ایجاد کرد . که می شود ادب فنای مقربان . مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک . ما مال این خاک نیستیم . برای یک پرواز آمده ایم . و یک رجعت به عالم بالا رسیدن ، حسن زاده ها رسیدند ،  جوادی ها رسیده اند ، قاضی ها رسیده اند ، آملی ها رسیده اند . ما هم می توانیم . به شرط سفر از منیّات درون . خیلی از انسان ها در زندگی ها در داخل خودشان مانده اند . فقط از منِ خود سخن می گویند . این من هیچ چیز نیست . هیچ مدالی نیست . هیچ حکمی نست . این من در محضر ذات ربوبیت است . این بدنی که کوچک ترین تب موجب مرگش می شود این تن چرا باید این قدر در منِ خود تکبر داشته باشد . اگر کسی از من بگذرد از تن می گذرد . اگر کسی از تن و منِ درون خود گذشت ملکوتی می شود . یک عده ای متأسفانه با حضور در گناه ، تمناهایی که از دورن مان نشأت می گیرد شیفته ی شهوات نفسانی خود می شودند . خدا را فراموش می کنند . فراموشی خدا همان خسرانی است که مکرر در مورد آن بیان شده . زیبا عنوان کرد . فرمود فرصت ماه رمضان همانند فرصت بیمارستان است . یک شخصی که برای مدت زیادی در بیمارستان بستری می شود . دکترها او را درمان می کنند . بعد از درمان شدن هیچ مریضی ای ندارد و سالم است و دیگر ویروسی او را تهدید نمی کند و فرصت رمضان فرصت همین بیمارستان است و فرصت رمضان یعنی دور شدن از همه ی گناهان چشم و دست و پا . چون این اعضاء شهادت خواهند داد . عزیزان چه کسانی در افطارهای سال گذشته پیش من و شما بودند و الآن نیستند . این فرصت ها را از دست ندهیم . همه ی این فرصت ها سرمایه است . کسی اگر فقدان این مسائل را داشته باشد خسران است . اما ما قرآن را داریم . قرانی که کتاب بشری است و بشیر است و نذیر هم است . کتاب روشن گری و هدایت گری است . سرمایه دار است ان کسی که در محضر قران است  عالَم قرانی عالَم فقر نیست . شاید از جهت مادی و عدم مدیریت برخی از مسئولین بعضی ها کم تر بهره مند می شوند و زندگی فقیرانه ای دارند ولی قلبی که خدا را دارد سرمایه دار است . ان کسی که دنیا را به او بدهند ولی خدا را نداشته باشد فقیر است . چون خدا را ندارد . کسی که خدا او را بلند کند هیچ کسی نمی تواند او را زمین بزند . کسی را که خدا عزیز کرده عزیز مصرخواهد شد . ایران و انقلاب عزیزمان را خدا بلند کرده مدیریت هایمان را رهبر عظیم الشأن مان بدست می آورند . که با یک نطقشان تمام عالم استفاده می کنند و خانه ظلم به هم می ریزد . پس قدردان خدا باشیم . در محضر خدا باشیم . آنهایی که اهل ایمان هستند ، شاگرد مکتب قران خواهند بود . ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین شک نکنید قرآن کتاب هدایت گری است . ما به سراغ چه می رویم ؟ چه کتابی و چه رمانی و چه مطالبی و چه مباحثی را دنبال می کنیم ؟ باید همه ی مان به زبان قران سخن بگوییم . قران می فرمای «إن للمتقین مفازا» قران می فرماید «ان جهنم کانت مرصادا» این قران زندگی را به من و شما آموخت . به رحم پاک مادر حیالت به ماد داده .
پس از سفر از رحم پاک مادری که با ان عجله ی خاص فرزند دارد می آید چگونه زندگی کردن رو ، آدم شدن و به انسانیت رسیدن را به ما آموخت . اگر خدایی ناکرده جامعه ای درآن مفسده باشد ، آن جامعه شاگرد مکتب قران نیست . چون آن جامعه از فرصت های قران و رمضان استفاده نکرد . فرصت قوت اراده و تصمیم گیری . فرصت آشتی کردن با خدا . فرصت پیوند با ولایت . با همدیگر عجین شده اند . شب قدر و قدر عالَم علی (ع) من و شما است . قران صامت و قرآن ناطق من و شما علی است . نوزده مان با علی (ع) است . بیست و یک مان و بیست و سه مان با علی (ع) است . بیاییم حلقه های قرانی تشکیل دهیم . بیاییم در محضر قران باشیم . برنامه ی زندگی مان را از قران بگیریم . تفسیر انسانیت را از قران بیاموزیم . اگر خدایی ناکرده روستای ، شهری ، شهرستانی ، استانی و کشوری این سرمایه را داشته باشد ولی از ان استفاده نکند انها اهل خسران و ضرر هستند . قران امده سیره ی مادی و معنوی من و شما را تفسیر کرد . خَلق و خُلق من و شما را تفسیر کرد . در چند خطبه عرض کردیم که بحث مان سبک زندگی دینی است . مسیر زندگی مان در مسیر دستور الهی انجام بگیرد . خوش به سعادت انهایی که خدا به آنها جان بگویند که در آن حالت جان خدا را می شنوند . خوش به سعادت آنهایی که جان خدا را بشنود .
سروران عزیز و بزرگوار فرصت رمضان فرصت تقویت اراده و تصمیم گیری است و هم فرصت آشتی کنان با خداوند متعال و نیز فرصت پیوند با ولایت که این سه فرصت مکمل هم هستند که موجب عاقبت بخیری می شوند و موجب بهره بردن ملکات الهی می گردد.
چون حقیقت واقع با وجود دسائس های موجود و شیاطینی که بزک کرده و در حال اشوه گری و طنازی می باشند تنها راه نجات این وساوس مراعات تقوای الهی می باشد.
تعریف خُلق: خُلق بع معنای صورت باطنی است و خَلق به معنای ظاهری است وقتی می گوئیم خَلق و خُلقش نیکوست به این معناست که ظاهر و باطنی زیبا و آراسته دارد.
اما این انسان هم به خُلق و هم به خَلق نیاز است . خُلق به معنای صورت باطنی مان است . بعضی های مان فقط به صورت ظاهری مان پرداختیم . آمدیم آرایش می کنیم و آراسته می کنیم صورت ظاهری مان را . ففقط به صورت مادی مان می رسیم . پس صورت باطنی مان چه ؟ یوم تبلی السرائر می باشد پرده ها کنار خواهد رفت و همه چیز آشکار می شود . چه کی اهل دروغ بود ؟ چه کسی اهل فحشا بوده ؟ چه کسی اهل روابط نامشروع بوده ؟ چه کسی العیاذ بالله اهل زنا بوده ؟ چه کسی اهل گناه بوده ؟ چه کسی اهل تقوا بوده ؟ ایمان و تقوا را می خرند . این جا شاید متأسفانه روابط جای ضوابط را بگیرد ولی آن جام همه حسنات هستند آن هم بر اساس ضوابط است و ضوابطی که در قرآن گفته شده . خَلق هم به معنی صورت ظاهری مان است .
انسان همانگونه که دارای صورتی مُلکی و دنیائی است یک صورت و شکل ملکوتی غیبی هم دارد. صورت غیبی انسان تابع ملکات نفسانی و خُلق باطن است و به همین دلیل صورتی باطنی انسان یعنی خُلق مانند صورت ظاهری او یعنی خَلق دارای شکل و ترکیبی  زشت یا زیباست.
حال کارها و افعالی که از این شکل باطنی انجام می شود اگر شرعا و عقلا پسندیده باشد آن را خَلق نیکو می گویند و اگر زشت و ناپسند باشند خُلق بد نامیده می شود و منجر به مفاسد اخلاقی می شود.
بنابراین اخلاق جمع خلق است که اگر صفتی می خواهد برای انسان به عنوان اخلاق او محسوب شود باید ثابت شده در نفس او باشد و انسان آن صفت را به آسانی و بدون نیاز به تفکر انجام دهد.
مثلا تا صفت کَرَم و بخشش در نفس آدمی و بخشش در نفس آدمی رسوخ نکند و جایگاه ثابتی پیدا نکند به او سخاوتمند نمی گویند .
وقتی که می گوییم خَلق و خُلقش نیکو است یعنی هم حالت ظاهری مان و هم حالات باطنی مان زیباست و هم ملکات ظاهری مان و هم ملکات باطنی مان . انسان همان گونه که دارای صورت ملکی و دنیوی است یک صورتی دارد که شکل ملکوتی دارد . این را باید اصلاح کنیم . این که معاذ بن جبل سؤال می کند از نبی مکرم اسلام (ص) « أرأیت قول الله تعالی عز وجل یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا» آیا دیدی خُلق خدا را که فردای روز قیامت فوج فوج وارد صحرای محشر می شویم . «ثم ارسل عینیه» امت پیغبر (ص) تا این را فرمود پیغمبر (ص) فرمود «یا معاذ سئلت عن امر عظیم» از یک امر بزرگی سؤال کردی . ان جا دیگر همه چیز مشخص است . ذات درون مان پدیدار می شود . حجاب برداشته می شود . نه این که خدا بردارد . خودمان داریم بر می داریم . با بداخلاقی هایی که می کنیم . صداقت داشته باشیم . روابط مان را حسنه کنیم . می رویم نمک می خوریم نمکدان می شکنیم . روابط اجتماعی مان باید قوی باشد . افعالی که انسان از طریق رفتار و کردار خودش ، روابط اجتماعی خودش انجام می دهد ، بازخورد این افعال موجب ارتقا است . این که داد می زنیم قرآن برای این است که قرآن مسیر زیست پاک سالم را دستور داده است
انسان شاهکار آفرینش است خداوند با دمیدن روح خود در کالبد آدم او را به چهره اسنان در آورد و این انسان است که باید بکوشد با مراعات ضوابط اخلاقی که در قرآن و روایات به آن اشاره شده است در مسیر خداوندی گام بردارد و به کمال مطلوب که همان قرب الهی است برسد .
از آنجا که انسان دارای استعداد کمال یابی است که همان قرب الهی است برسد . خدا هم سنگ تمام گذاشت و روح خود را در وجود من و شما قرار داد . روح خدا مگر اهل گناه می شود ؟ من و شما آن را اسیر کردیم . ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد . اسیر دیدگان مان شدیم . آمدیم چشم را فرماندار خودمان کردیم و متأسفانه مهار و مدیریت این چشم مان انجام نمی شود . استعدادهای فراوانی را برای من و شما قرار دادند . استعدادهای که موجب کمال بشریت می شود . موجب طهارت جسم و روح مان است . مادرانی که در مکتب خدا قرار گرفته اید و از این مکتب فرزندان خود را تربیت کرده اید فرزندان شما از این مکتب فاصله نگیرند . فرزندان تان را با جمعه و جماعات آشنا کنید . با مساجد و منبر آشنا کنید . با قال الصادق (ع) و قال الباقر (ع) آشنا کنید . ارتقا ملکات نفسانی و جسمانی مان رقم بخورد ، آن وقت دیگر فحشا وجود نخواهد داشت . آن جا دیگر انسان به جایی نمی رسد که گفته شود «بل هم اضل» از حیوان هم پست تر می شود . این حیف نیست کسی که از عقل خودش استفاده می کند و می تواند بر هواهای نفسانی  شهوانی غلبه کند آن وقت اسیر شود . اسیر قبر می شود . آن جا نمی توانیم جواب گو باشیم . متوجه رذایل اخلاقی باشیم . دنبال  ارتقاء صفات حسنه باشیم .
از آنجا که انسان دارای استعداد کمال یابی است و میدان عملش باز است و نیز قدرت بر تعیین مسیر خودش را دارد می تواند با بهره گیری از آیات نورانی قرآن که به محاسن اخلاقی دستور داده است به درجه ای از کمال معنوی و طهارت مردمی برسد و بسی بالاتر از مقام و منزلت فرشته باشد تا جائی که سزاوار تقدیس و تکریم همگان به ویژه فرشتگان شود . گواه این سخن احادیثی است که از پیشوایان معصوم علیهم السلام نقل شده است : از جمله از امام علی علیه السلام می فرمایند: خداوند عز و جل در فرشتگان عقل قرار داد بدون شهوت و غضب و در حیوانات مجموعه ای از غضب و شهوت قرار داده است بدون عقل و در بنی آدم هر دوی آن را قرار داده است پس اگر شهوتش پیروز شود از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش بر عقلش چیره گردد از حیوان پست تر شود که قرآن اشاره کرده است «بل هم اضل» خواهد شد و همچنین آیات متعددی در قرآن هست که خداوند به پیامبر دستور می دهد که به مومنان بگو از فحشا و منکرات و رذائل از جمله غیبت – تجسس – ظن و گمان بد – دروغ و ... دوری نماید از جمله در سوره حجرات ، آل عمران ، حج که به تفصیل به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت .
گفتند ملا جهیزیه می برد . گفت به من چه . گفت جهیزیه دختر شماست . گفت به تو چه . آقا به ما چه . درست است باید امر به معروف کرد ولی نباید در زندگی مردم تجسس کرد و وارد شد . نباید در خانه ی مردم وارد شد . ان وقت العیاذبالله تعرض به ناموس مردم است . خوردن نان و نمک الهی از آن سفره و نمکدان شکستن .
خداوند متعال به آخرین فرستاده خود رد سوره آل عمران آیه 159 می فرمایند: «فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک» به برکت رحمت الهی در برابر مردم نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شوند.
و همچنین قرآن کریم در ستایش پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «إنک لعلی خلق عظیم» به درستی که تو اخلاق پسندیده و بزرگی آراسته شده ای.
 در سراسر آیات قرآن کریم دستور به فضائل اخلاقی داده شده و از رذائل اخلاقی نهی شده است چون خداوند متعال انسان را موجودی اجتماعی آفریده است و لذا تداوم زندگی سعادتمندانه خود باید با همنوعان خود تفاهم و احترام داشته باشند و بعنوان مثال بخواهد با او خوش رفتار باشند و از بدی او چشم بپوشند و به حقوق او احترام بگذارند و خود او نیز انظار دیگران را در این زمینه بر آورده سازد .
اخلاق مان را بالا بیاوریم . یک عده ای امده بودند محضر مفسر بزرگ قران مان ، چون عزیزمان بسیار زیبا از آن ملکات نفسانی افتخار جهان تشیع مان علامه حسن زاده آملی این خاطره ای که عزیزمان فرمودند در خاطره ای که بنده به همراه ابوی مان که خدا حافظ و ناصرشان باشد بودیم محضر ایشان ، ایشان عنوان می کردند . رسید این شخصیت که می فرمود من صدای نوشت ملک روی دوش خودم را می شنوم . چه شد حسن زاده به این جا رسیده ؟ از من خود ذشته و به ما رسیده . چه شده که جوادی آملی به این مقام رسیده ؟ از من خود گذشتند و به ما رسیدند . متوجه باشیم که فرمودند اگر اتش و عذاب و ناری هست برای این دنیای من و شما است . خدا که نمی فرستند . پس متوجه این مسائل باشیم . اخلاق مان را مدیریت کنیم . بداخلاقی نکینم . در محضر ذات ربوبیت باشیم که امیرالمؤمنین (ع) می فرماید اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الله شاهد هو الحاکم تقوا داشته باشیم خیال نکنیم که کسی ما را مشاهده نمی کند و این خدا شاهدی است که حاکم خواهد بود.
اما صادق علیه السلام می فرمایند : بداخلاقی ایمان را ویران می کند همان گونه که سرکه عسل را فاسد می کند«إن سوء الخلق لیفسد الایمان کما یفسد الخل العسل» .
امام باقر علیه السلام می فرمایند: إن اکمل المومنین ایمانا احسنهم خُلقا» هر مومنی خوش اخلاق تر باشد ایمانش کامل تر است.
خطبه دوم :
اوصیکم عبادلله و نفسی بتقوی الله
 دراین خطبه نیز همانند خطبه اول محضر شما سروران عزیز، برادران خودم ، دوستان خوب خودم ، اهل ایمان ، با بصیرت و کریم ف محضر برادران و خواهران ایمانی بدوًخودم و بعد همه ی شما را به تقوای الهی توصیه می کنم .
 خب یکی از برنامه هایی که در هفته ی گذشته ایجاد شد . فرمایشاتی که رهبر عظیم الشأن مان با مسئولین نظام داشتند محوریت بحث تقوای خودم را در نکته ای که ایشان اشاره داشتند قرار می دهم . بهره مندی از ادعیه یکی از فرصت هایی است که ما متأسفانه به راحتی از ان می گذریم . بعضی مواقع دیده می شود که حتی در دعای افتتاحش هم نمی توانیم حضور داشته باشیم . درست است که باید توفیق باشد ولی این توفیق را باید کسب کرد . سرمایه ی بزرگی است . بسیاری این افتخارات و مدال ها از همین دعاها ایجاد شده . بسیاری از بسترهای سعادت ها از همین ماه رمضان ها ایجاد می شود . بسیاری از فیوضاتی که عارفان و زاهدمان کسب کردند از همین سحر هاست . سحرها  را از دست ندهیم . روضه و روزه ها را از دست ندهیم . یارب یارب گفتن ها را از دست ندهیم . غفلت نداشته باشم . دقت داشته باشیم و بیدار باشیم . بعضی ها در عین بیداری در خواب هستند . در خواب غفلت هستند . این مردگان در این قبرستان می دادند که فیض حضور در ماه رمضان یعنی چه . حبیب تو که دو مرتبه در راه امام حسین (ع) جان دادی ، الآن آروزیت چیست ؟ آرزویم این است که الآن زنده شوم در مجلس امام حسین (ع) بنشینم و ذکر مصائب امام حسین (ع) را گوش کنم . این ها فرصت هایی است که می شود از آن استفده کرد . اما ادعیه آن چه را گفته شده برای نجات از گناهان بشریت است . بروید دعای کمیل را ببینید که چه دریای معرفتی است . چه شناسنامه ای است این دعای کمیل . دعای ابوحمزه ثمالی ، دعای سحر ودعاهای دیگر . حالا توصیه ای که به مسئولین داشتند . یک زمانی یک شخص گناهی می کند که متوجه خودش است ولی اگر مسئولی گناه کند جامعه را ملتهب می کند . گناه شان موجب به التهاب کشیدن جامعه می شود . مردم جامعه نگران می شوند . بی انگیزگی ، غفلت ، سرد شدن دل ، بی خیال شدن و غرور از جمله این گناهان است . مدیر باید انگیزه را در کارمندان خودش و در جامعه ایجاد کند . مسئولین باید شعله ی امید را با تدبیرشان ایجاد کنند  . نباید باعث نا امیدی و یأس مان باشد . ناراحت می شویم از این که کارشناس ارشد شهرسازی بیاید بگوید من پارک بان هستم . این تدبیر و امید است ؟ این است معیشت مردم و اشتغال جوانان مان ؟ رهبرمان باید اظهار شرمندگی کند ؟ پس ما باید چه کار کنیم ؟ چرا از پتانسیل ها استفاده نمی کنیم . اگربه این صورت پیش برویم آیا علم مان پیشرفت خواهد داشت ؟ رمقی برای تحصیل وجود ندارد . هزینه ی دانشگاه ها سنگین ، هزینه رفت و آمدها سنگین ، معیشت مردم سخت . تورم و رکود در اقتصاد . این همه کارخانه های صنعتی خوابیده که هر روز آمارش را می دهند  . اما هر روز خبری خواهد آمد که فلان مدیر 250 میلیون تومان حقوق می گیرد . آیا این عدالت محوری است ؟ آیا این است مدیریت ؟ 250 میلیون تومان می تواند برای دویست نفر از جوانان مان اشتغال ایجاد کند . ما این را می گوییم . ما شما را دوست داریم . ما همدلی و هم زبانی جزئی از برنامه مان است . ارتقا و پیشرفت جزئی از خواسته های مان است . ما هم می دانیم شما دارید زحمت می کشید . عرض کردم ما هم می دانیم که عزیزان مان در مذاکرات هسته ای جلسات هفت هشت ساعته را داشتند که نمی تواستند حتی از آب داخل سالن استفده کنند . چون حقیقتاً تهدیدها وجود دارد . مسئولین ما زحمت کشیده اند ولی طرف مقابل تمام وجودشان استکبار است . شیطان هستند . به خودشان رحم نمی کنند . به مردم جامعه خودشان رحم نمی کنند . چه تبعیض نژادی هایی را ما در آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس داریم . چه قتل هایی همین الآن دارد شکل می گیرد . چرا از کوچک ترین تهدید می ترسند ؟ در مقابل همه ی من و شما شنیدیم این مدت عده ای از اهل شرارت که متعلق به باندهای بهائیت و صهیونیسم بین الملل هستند همین الان هم در مرز ما هستند . عزیزان سپاه ما دارند با انها جنگ می کنند . ما ایمان داریم و خدا را داریم . ما مظلوم هستیم ولی شجاع هستیم . از این فرصت استفاده کنیم . خب کشور در برهه ی کنونی در شرایط خاصی وجود دارد . ویژگی های را کشورمان در زمان فعلی مان دارد که باید دقت کنیم . مسئولین محترمان دقت کنند که مثل دوران انقلاب نیست . این مردم بسیاری از مسائل را می دانند . دغدغه هایی فکری مردم مان به روز است . نسبت به ظرفیت های عظیم کشورمان آشنا هستیم . چه مردم مان و چه مسئولین مان . آگاهی کامل جامعه مان نسبت به توان مندی های مان . ویژگی دیگری که در نظام امام زمانی مان وجود دارد  حساس بودن مقطع فعلی است . وجود یک دشمن تا دندان مجهز . همه دارند به آن کمک می کنند .
یک ایران است و این همه تفکر اسلام ستیزی . یک زمانی سخن ایران ستیزی بود و رعب و وحشت ایجاد کردند . ولی امروز به صورت یک جریان بیداری پیش آمده مرز و حد نمی شناسد و رسیده به تمام جهان اسلام . امروز اگر شیعیان بحرین دیشب امدند تحسن کردند و ایستادند نسبت به ظلم تعدی و نسبت به مشکلاتی که در آن کشور دارد انجام می شود . اعتصاب کلیه مساجد بحرین برای رساندن ندای همه ی مظلومین . عرض کردیم جغرافیای اسلامی مان اگر ندای مظلومی بلند شود ما بلند می شویم آنها را کمک می کنیم . آنها محصور می کنند شخصیت هایی همانند شیخ عیسی را و اقدامات ضد حقوق بشری که دارند انجام می دهند . مسئول دفترشان را احضار می کنند . تهدیدش می کنند  ما نسبت به این مسائل امروز آگاه هستیم . علت اصلی این دشمنی خاص در نظام جمهوری اسلامی این است که ما امروز یک پدیده ی بی سابقه هستیم . هر جا می رویم ایران و مدیریت ایرانی است . رهبرمان است . یادتان بوده که در کاخ صدام عکس صدام گذاشتند و الآن عکس رهبر ، مولا و مقتدای مان  و عکس امام (ره) را گذاشتند . این امروز پیشرفت مان است . آن هم مبارزه ی عملی اسلام با استکبار ، ظلم ، تبعیض و با سیاست های زور گویانه است . ما مخالف این ها هستیم . مخالف فشار و تهدید و نفوذ و فتنه هستیم . اما رسالت ما امروز شناسایی و طراحی نقشه ی دشمن است . مسئولان امروز به گوش باشند . وظیفه ما مقابله ی به موقع با آنها است . این قدر نسبت به بعضی از تهدیدها سکوت نکنیم . الحمدلله ریاست محترم جمهورمان چه قاطعانه چند روز اخیر نظات خود را نسبت به کج فهمی های استکبار جهانی اعلان نموده اند و عنوان کردند . باید زود تر می شد ولی هنوز هم دیر نشده . باید اعلان موجودیت نظامی که امرز دور شده در جهان اسلام . تنها راه مقابله با طراحی دشمن استفاده صحیح و درست از این ظرفیت ها است . ظرفیت های درون خودمان ، اقتصاد مقاومتی و باور به اقتصاد مقاومتی . باور به فرصت های اقتصاد مقاومتی  . تفکر  جوان انقلابی مان را به کار بگیریم . این قدر به ما تند رو و دلواپس نگویید . ما همین دو سه روز گذشته دیدیم برای سومین سال متوالی در روزی جشن می گیرند که درست سالروز مدافعان حرم مان است . درخواست دارم و خواهش می کنم . مسئولین کشور ، استان و شهرستان . چرا همیشه آمل می آید و آمل را انتخاب می کنید برای برگزاری ایم مراسمات و حرف هایی را می زنند و صحبت هایی را می کنند که موجب التهاب می شود و دلهرگی ایجاد می کند . درست است واقعا سه سال متوالی هر روز یک مشکل به وجود بیاید آخه تفکر انقلابی وجود دارد . صحبت بکنید نه در مقابل حاکمیت و نظام مان . برنامه بدهیم . بنده ی امام جمعه آمدم این جا خادم و نوکر مردم و خاک پای مردم آمدم این جا چه کار کنیم؟ به دولت گذشته چه کار دارم که یک ساعت تمام سخن بگوید و رئیس جمهور سابق را  را تخریب کنیشون . این کابینه داشته اند . کابینه اش اهل ایمان هستند درست نیست . خدای ناکرده همه فاسق اند ؟ آن هایی که اشتباده کردند دارند محاکمه می شوند . ما تأیید نمی کنیم خواهش می کنم دیگر این جریانات به وجود نیاید . ما توصیه به هم دلی می کنیم . توصیه به استفاده از فرصت ها می کنیم . اما توان مندی هایی که وجود دارد ایمان اسلامی مان ست . که این موجب عزت مان شده . دست خالی بودیم . گفتیم خرمشهر را خدا آزاد کرد . طبس دست خدا و غیب بوده . همه ی جنگ ها و مسائل دیگر و این که آمدیم جنگ تحملی را به یک دفع مقدس تبدیل کردیم . اما باید نسبت به این مسائل دقت کنیم  . این ایمان اسلام مان امروز تهدیدی است . نسبت به ایمان فرزندان مان در فضاهای مجازی تهدید وجود دارد . ما که هر چه سال گذشته عرض کردیم دولت محترم تدبیر و امید سرعت اینترنت را ارتقاء ندهید . آمدید هفت برابر ارتقا داید الان بیایید مدیریت کنید . نگذارید که دشمنان ذهن جوانان ما تخریب کنند . دومین توانمندی سیاسی کشورمان پیشرفت های علمی مان است . اگر خدایی ناکرده اشتغال نباشد این فرصت به چالش تبدیل می شود . این خسران است و دقت کنیم . طرف مقابل به شدت مخالف پیشرفت علمی مان است . پیشرفت شخصیت های علمی مان برای چه است ؟ ولی آنها کور خواندند . مرگ بر آنها باد . شاید دانشمندان هسته ای مان را ترور کردند ولی این جریان یک تفکر است . جلوی تفکر را نمی توانید بگیرید . این یک بیداری و علم است . سینه به سینه منتقل شده . فرزندان و شاگردان شان هستند . این ها را نمی توانند متوقف کنند .از هر راهی دارند وارد می شدند . امروز هم به واسطه ی وارد کردن ویروس ها از طریق اینترنت ها و ماهواره ها به ما دارند تلاش می کنند . ما باید دقت کنیم .
توان مندی اقتصادی ، توان مندی دفاعی از پتانسیل های دیگر زمان است . واقعاً توان مند هستیم . سرمایه ی عظیمی داریم . آب مناسب و خاک مناسب و هوای مناسب و بهترین سرمایه مان مردم مان هستند . این فرصت ها را دقت کنیم . فرصت دفاعی که امروز آمریکا به زانو در آمده . عزیزانم آمریکا دارد به ما التماس می کند . متوجه آن چراغ سبز چشمک زن آنها باشیم که همه فریب است . آنها ثابت کردند . همین جنگ امروز مان در لب مرزمان ، خاش و جاهای دیگر را آمریکا دارد مدیریت می کند  .  در سوریه مان دست امریکا و عربستان است . در یمن و بحرین هم هم چنین . توامندی های سیاسی ملی مان . همه ی مردم امروز گزینه های سیاسی هستند  جمعیت جوان مان یکی از فرصت هایی است که داریم . الان با توجه به این ها ما می توانیم آمریکا را کنار بزنیم و آنها را کنار زدیم . آمدیم سرمایه های عظیمی را در همه ی زمینه ها برای خودمان ایجاد کردیم . آمند گفتند مذاکره و مذاکره انجام دادیم تا کسی خدایی ناکرده اما و اگری نداشته باشد . تمام آن مفاد برجام را ما عمل کردیم . آنها هیچ نکردند . نه پولی آزاد شد  نه کاری انجام گرفته . درست است که عرض کردیم دست مریزاد . ما همین دیروز افتتاح داشتیم چه در دشت سر و چه در دابو دشت . این ها فرصت های است که دولت محترم تدبیر و امید ایجاد کرده . تشکر می کنیم خدماتی که در امر آب ، گاز و راه داشتند . ولی بکارگیری فرصت ها و پتانسیل ها آن هم در حدی که به معیشت مردم خلل وارد نشود .
 نکته ی جالبی را یکی از عزیزان اشاره کردند . جنگل و مراتع مان تهدید است و تخریب جنگل ها برای ساخت خانه های را دقت داشته باشید. متوجه باشیم ساخت و سازهای مختلف و جنگل خواری جنگل های مان را از بین نبرند . جنگل یکی از مواهب الهی است . اگر درخت نباشد اکسیژنی وجود ندارد . ما باید نسبت به این مسائل دقت کنیم .
 اما مسئه ی اصلی آمریکا خود موجودیت جمهوری اسلامی است . حاکمیت مان است . خود این حاکمیت مان را تحت الشعاع قرار دادند . این که برخی از سخنران ها در برخی از جاها حرف هایی را زدند که حاکمیت را تهدید می کند نشأت گرفته از آنهاست . این که گفتیم آن نقاش اصلی انقلاب های مخملی به ایران مسافرت می کند و متوجه باشید و جلوی این مسافرت ها را بگیرید به خاطر همین جنگ هایی که الآن دارد انجام می شود . دفاعی است که سپاه می کند . این ها می آیند طراحی می کنند . یعنی از دست مان در می رود ؟ آن روز گفتند یک عده ای هستند آمدند برای توریست و مسائل دیگر . آیا آمدن که نقش جهان مان را ببینند . نه آمدند که نقش جهان مان را از بین ببرند . آمدند ایران مان را از بین ببرند . شد ایام 78 و 88 و هنوز هم ادامه دارد . آنها ساکت خواهند نشست . لذا توصیه ما به همه ی مسئولین است که نسبت به همه ی مسائل دقت کنیم .
ما میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع) را پیش رو داریم که تبریک عرض می کنم . عزیزان اهل علم ، اساتید بنده دقت کنید . تبیین ابعاد علمی امام حسن مجتبی (ع) . نقش ایشان در ارسال وحی الهی به مادر ، حضرت زهرا (س) که عرض کردیم که بعد از دریافت وحی می آمدند تماما آیات را بیان می کند. دستگیری از محرومان و مستمندان . در تاریخ هست که سه مرتبه تمام مالش را داد . دو مرتبه نصف مالش را داد . سفره ی سخاوت مندانه ی امام حسن مجتبی (ع) . سفره داشته باشیم . افطار دهی کنیم . مدیریت در زندگی ایشان . حتی شده یک زمانی پیش ایشان آمدند و نداشت گفت برو دختر فلان خلیفه مرد پیشش شعر بگو به تو صله می دهد . ما این را باید دقت کنیم .
اما مسئله ی دیگری که خدمت شما توصیه دارم و یکی از عزیزان هم نسبت به آن مسئله توصیه داشته نسبت به قلیان سراها است . البته جای دارد از حضور سبز و زیبای فرماندهی محترم نیروی انتظامی و مسئول محترم عقیدتی سیاسی که حقیقتاً افتخاری برای ما دراین نماز جمعه است تشکر کنم . ایام تودیع و معارفه ی فرمانده ی معزز استان را هم داشتیم . بنده تشکر می کنم از همه ی مدیریت های این مدیر عزیز و مهربان که فرمانده ی معزز سابق استان فرصت های بسیار زیبایی را ایجاد کردند . و سرتیپ پاسدار جناب آقای سردار فیضی هم باید این فرصت ها را ایجاد کنند . این جا پایتخت علویان است . بسیار باید دقت کنیم . بعضی از عزیزان نسبت به قلیان سراها دل نگران هستند . شب ها و نصفه شب باز اسیت و ان شاءالله با کیاست اعزه ی مان در نیروی انتظامی و سپاه کیاست شود که خدایی ناکرده ترویج فحشا نشود  خدمات بسیار زیادی را امروز نیروی انتظامی در مقابله ی با فحشا در حال انجام دادن است که بنده تشکر می کنم .
اما آخرین عرضم به عزیزان جهاد کشاورزی است . در جلسه ای که در فتر داشتیم و محضر عزیزان عرض کردیم . این کشاورزان مان هستند و این حضورشان است . که هر هفته هم ما را شرمنده می کنند . هر جا خواستیم هستند . این ایمان و اقتدار و شجاعت شان است . الحمدلله هم مسئولین بخش مان و هم مسئولین شهرمان خوب ظهور کرند و در خدمت مردم هستند و باید باشند چون مسئول هستیم . گرچند که در سطح کلان و مدیریت کلان یک مقداری گله مند هستم . یک مقداری کم تر دیده می شوید . بیشتر حضور پیدا کنید . کجا هستند آن مدیران شهرستانی برای حضور در نماز ؟ چرا نمی آیید ؟ بیایید به ما و مردم ماهم سر بزنید . بیایید ببینید که مشکلات مردم مان چیست و چه مطلالباتی از شما دارند . ما این را باید دقت کنیم . نسبت به بحث برنج الحمدلله گفتیم و شنیده شده . کیاست باید داشته باشیم . مدیریت باید داشته باشیم . این عزیزان کشاورزان رنج دیده اند ، زحمت کشیده اند . حقیقت واقع کشاورزی مان بر اساس تفکر دینی مان دارد انجام می شود وگرنه همه هزینه است . ولی به این فرصت معتقد هستیم . از جناب آقای اسلامی و همکاران شان تشکر میکنم و توصیه می کنم نسبت به مدرنیزه کردن شالی کوبی های مان دقت کنند . برخی از شالیکوبی ها فرسوده شدند . آن دستگاه های شان مطابق با نیاز روز در جامعه نیست . اما از صنعت درون مان استفاده شود . کمباین هایی که استفاده می شود با سبک مدرن جهانی باشد ولی از تولیدات داخلی مان استفاده شود . و یک توصیه ای که یکی از عزیزان مان داشته که الحمدلله شما دارید مدیریت می کنید و این از ناحیه مردم و مسئولین روستایی مان است سهمیه هایی به روستاها می دهند . کمباین می دهند . یک بنده خدایی کمباین این روستا که به نام خودش است را به کسی دیگر از جای دیگر می دهد ولی به اسم این شخص ثبت می شود . و حق آن مردم در آن روستا می سوزد . ان شاءالله که دقت کنیم .