جلسه مجمع نمایندگان استان مازندران با دکتر علی لاریجانی