معاون وزیر جهاد بداخلاقی کرد/ نامه اعتراضی واردات برنج را تحویل آقای یوسفیان دادیم تا با ایشان مذاکره کنند اما پاسخی زننده داده شد

 

کمال نیوز: عبدالله رضیان نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص در درگیری در مجلس در گفتگو با مازندنومه گفت:

-نماینده دولت متاسفانه بد اخلاقی کرد. اقای یوسفیان ملا در خصوص برنج و واردات برنج با ایشان صحبت کرد. یک نامه را هم مجمع نمایندگان در اختیار نماینده آمل قرار داد مبنی بر این که چرا در فصل برداشت اقدام به واردات برنج می کنید؟ اعتراضیه ای نوشتیم که چرا در ایامی که فصل برنج مازندرانی و شمالی است اقدام به واردات می شود. آقای معاون وزیر پاسخی زننده داد و گفت همینی که هست! این موضوع خواسته مردم بود و شخصی نبود. بعد از اینکه اقای یوسفیان ملا صحبت هایی کردند -حالا صحبت های تندی که کردند یا نکردند- نماینده آمل بعد چند دقیقه از آن جا رفتند، بعد این اقا پیراهنش را پاره کرد، پاره که نه ظاهرا دکمه اش را باز کرد و داد و بیداد راه انداخت که نماینده آمل از من باج خواهی می کند. چنین رفتاری انجام داد که زیبنده نبود. این موضوع به بد اخلاقی نماینده دولت برمی گردد.