صحنه امروز مجلس نشان داد حامی واقعی حقوق کشاورزان هستید

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، کشاورزی از مازندران در نامه ای از پیگیری های نماینده مردم آمل در مجلس نسبت به احقاق حقوق آنان و جلوگیری از واردات بی رویه برنج قدردانی کرد که متن آن بدین شرح می باشد:

امروز کشاورزان مازندرانی به خود می بالند که شخصیتی حقوقدان و با مسندی چون جنابعالی از تمام وجودتان از این قشر زحمتکش و مستضعف حمایت جانانه نمودید.

 آقای دکتر یوسفیان آری شما کار خودتان را خوب میدانید و نمی توانید در مقابل بی تفاوتی مسولان بی کفایت سکوت کنید.

 صحنه امروز مجلس نشان داد هنوز هم حق شناسی از حقوق حقه کشاورزان توسط فرزند رشید مازندران ادامه دارد.

 دیروز که با استدلال حقوقی حق آب بهای کشاورزی را حذف نمودید امروز هم یقین داریم از واردات بی رویه برنج به کشور جلوگیری خواهید کرد و دعای خیر کشاورزان پیشانی سوخته و دست پینه بسته همواره بدرقه راهتان خواهد بود.