انتصاب مهندس چنگیز فروزان به سمت رئیس اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان آمل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز ، طی حکمی از سوی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران مهندس چنگیز فروزان به سمت رییس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان آمل منصوب شد.